Statistika klientů a zrakových diagnóz ve Společnosti pro ranou péči za rok 2020

V roce 2020 Společnost pro ranou péči podpořila 605 dětí se zrakovým postižením a jejich rodin. Největší část zaujímaly děti s kombinovaným postižením, tedy se zrakovým postižením a přidruženými onemocněními, následovaly děti s izolovanou zrakovou vadou a nejmenší část představovaly děti, které měly nedostatky a obtíže ve zrakovém vnímání, ale neměly (dosud) stanovenu konkrétní zrakovou diagnózu. Do programu stimulace zraku bylo zařazeno 584 dětí a u ostatních (21) se konzultace zaměřovaly na podporu kompenzačních mechanismů (například rozvoj hmatu, sluchová percepce a propriocepce).

 

Graf č. 1 – Rozložení klientů ve Společnosti pro ranou péči v roce 2020

Děti bez základnídiagnózy 8,8 % Děti se zrakovýmpostižením 38,5 % Děti se zrakovýma kombinovanýmpostižením 52,7 % 233 53 319

Následující graf popisuje nejčastější zrakové diagnózy klientů. Můžeme sledovat rozdílné zastoupení zrakových diagnóz u dětí s izolovanou zrakovou vadou (233 dětí) a u dětí s kombinovaným postižením (319 dětí). Děti bez diagnózy (53) z předchozího grafu zde nejsou zastoupeny. Jako primární zraková diagnóza u dětí s izolovanou vadou se objevuje vrozená katarakta, poruchy binokulárního vidění, nystagmus a albinismus. Naopak u dětí s kombinovaným postižením se jako primární zraková vada demonstrují poruchy binokulárního vidění, následně děti s nedostatky ve zrakovém vnímání a zrakových funkcích (bez konkrétní zrakové dg.) a vysoké procento dětí s centrální poruchou zraku (CVI).

 

Graf č. 2 – Nejčastější zrakové diagnózy klientůDěti s kombinovaným postiženímLegendaDěti se zrakovým postiženímAfakieAchromatopsieAlbinismusAmaurózaAmotio retinae (odchlípení sítnice)AniridieAnizokorieAnoftalmusAtrofie zrakového nervuCoatsova chorobaCVIDuenův syndrom Ektopie čočkyGlaukom juvenilníGlaukom vrozenýGoldenharův syndromHemangiom orbityHypermetropia gravisHypoplázie zrakového nervuKatarakta juvenilníKatarakta vrozenáKolobomyLeberova kongenitální amaurózaMěstnavá papilaMikroftalmusMyopia gravisNystagmus vrozenýOnemocnění sítnice (astrocytoma retinae, fibrae medullares, retinoschisis)Onemocnení sítnice (fibrae medullares, retinoschisis)Perzistující prim. hyperplastický sklivec (PHPV, PFV)Poruchy binokulárního vidění (refrakční vady, strabismus, tupozrakost)Poruchy okohybných svalů PtózaRetinoblastomRohovková dystrofie (Petersova anomálie a další)ROP (I.–II. stupeň)ROP (III.–IV. stupeň)Septooptická dysplazieTumor chiasmatuTumor zrakového nervu / optiku (astrocytom)Úraz okaUsherův syndromUveitidaZrakové onemocnění – cysty CNSZrakové onemocnění – stav po hemisferektomiiZrakové onemocnění jako součást toxoplazmózyZrakové onemocnení jakou součást encefalitidy, meningitidyZrakové onemocnení jakou součást kraniometafyzární dysplázieZrakové onemocnění jako součást nádoru mozečkuZrakové onemocnění – porucha nervové tkáně (gliozy)3001001000310380489106327108350472814500002001100100012111934110001024071100141400312805029103100012112020011520