Statistika zrakových diagnóz v SPRP 2015

Společnost pro ranou péči každým rokem zjišťuje zastoupení zrakových diagnóz u dětí rodin využívající službu rané péče. Cílem této statistiky je získání přehledu o dětech v péči SPRP za kalendářní rok 2015 resp. přehled o výskytu izolovaných zrakových diagnóz, srovnání poměru dětí se zrakovým postižením, dětí se zrakovým a kombinovaným postižením a dětí s neurčenou dg.

Při sběru podkladů ke statistice zrakových diagnóz za rok 2015 jsme se rozhodli rozšířit data a podívat se na zrakové diagnózy trochu podobněji. Děti v péči SPRP jsme rozčlenili do 3 skupin – děti se zrakovým postižení, děti s kombinovaným postižením a poslední skupinu tvoří děti, které z různých důvodů zatím nemají stanovenou dg. (děti do 1 roku věku a děti, u kterých zatím není uzavřena diagnostika). U prvních dvou skupin jsme zjišťovali primární zrakovou diagnózu.

 

Do sběru se zapojila všechna střediska SPRP (Praha, České Budějovice, Brno, Olomouc, Ostrava) a podílely se na něm poradkyně rané péče pod vedením instruktorů stimulace zraku.

 

 graf č

Graf číslo 1. znázorňuje poměr dětí se zrakovým postižením, dětí s kombinovaným postižením a nezařaditelné. V celkovém počtu 400 dětí, převažuje skupina dětí s kombinovaným postižením.

 

 graf2

Graf číslo 2. nabízí výčet zrakových diagnóz u dětí se zrakovým postižením, kterých bylo celkem 148. Největší skupinou dg. jsou vrozené katarakty, na druhém místě je vrozený nystagmus s těsným závěsem poruch binokulárního vidění.

 

 graf3

Graf číslo 3. znázorňuje výčet zrakových diagnóz u dětí s kombinovaným postižením, kterých bylo celkem 239. Nejpočetnější skupinou tvoří děti s poruchou binokulárního vidění, na druhém místě je skupina dětí, u kterých neznáme nebo nemají diagnostikovanou zrakovou dg. a poměrně velkou skupinou v pořadí 3. jsou děti s diagnostikovaným centrálním postižením zraku.