Co nabízí stimulace zraku

Program stimulace zraku je jedna z metod podpory  dítěte se zrakovým postižením. Cílem stimulace zraku je co největší možný vývoj zraku u dětí raného věku.

Do programu zrakové stimulace v rámci rané péče v SPRP mohou být zařazeny děti, u kterých lze prokázat alespoň reakci na světelný podnět, a jejichž rodiče (pečující osoba) označí rozvíjení zrakových funkcí dítěte za jeden ze svých hlavních cílů.

Na základě funkčního vyšetření zraku, při kterém instruktor stimulace zraku (ISZ) zhodnotí, které ze zrakových funkcí je potřebné rozvíjet, rodina dostane ústní a písemné doporučení na tipy rozvíjejících činností a na pomůcky a hračky.

Při pravidelných konzultacích v domácím prostředí poradce názorně předvádí stimulaci zraku s konkrétní pomůckou a předává rodičům další tipy k činnostem a k pomůckám.

Podpora rozvoje zrakových funkcí se provádí prostřednictvím dvou základních prostředků:

a) Stimulací zraku –  snaha o ovlivnění zrakového vnímání pomocí upraveného prostředí tak, aby bylo stimulující (např. světelné, lesklé, kontraktní, černobílé).

b) Tréninku zraku – systematický nácvik a upevňování dovedností využívaných zrakem:

 např.  nácvik krmení, orientace v prostředí, komunikace, seznamování se s novými věcmi.

 

Pomůcky

Při pravidelných konzultacích v domácím prostředí zapůjčuje poradkyně rané péče vhodné hračky a pomůcky. Cílem zapůjčení hraček je rozvoj zrakových a dalších dovedností dítěte. Poradkyně hračky vybírá s ohledem na věk, úroveň  zrakových funkcí a celkový psychomotorický vývoj.

Velká část pomůcek je běžná hračka upravená tak, aby odpovídala sníženému zrakovému vnímání.  Další skupina pomůcek je vyrobená dítěti na míru s použitím běžně dostupných materiálů.

 

Nabízíme Vám náhled hraček a pomůcek používaných ve střediscích rané péče:

Zakoupené hračky

Vyrobené pomůcky

Světelné hračky a pomůcky

Pomůcky k rozvoji hmatu

Multimediální technika