Společnost pro ranou péči vydala na konci roku 2009 brožuru Učíme se společně. Jedná se o překlad z angličtiny autorek Mary Lee a Lindi MacWilliam.  Kniha se věnuje komunikaci dětí se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do školního věku, na závěr je představena znaková řada Canaan Barrie. Publikace je k zapůjčení na jednotlivých pracovištích SPRP.