Děkujeme, že podporujete rodiny dětí s postižením

Děkujeme vám všem, kdo jste prostřednictvím veřejné sbírky Společnosti pro ranou péči podpořili službu rané péče pro rodiny, které vychovávají dítě s postižením. Průběžné vyúčtování veřejné sbírky bylo sestaveno k 1. 3. 2020, čistý výtěžek sbírky byl v tomto období 903 178 Kč. V roce 2019 bylo využito 480 043 Kč. Celková částka k dalšímu použití (včetně let minulých) je 1 371 281 Kč a je určena na zajištění služby rané péče pro rodiny vychovávající dítě s postižením a nákup pomůcek pro tyto rodiny.

Součástí veřejné sbírky je i každoroční Mikulášská sbírka, která probíhá tradičně v prosincovém čase. I díky vaší podpoře můžeme nadále dojíždět do rodin, které se po narození dítěte s vážným hendikepem ocitly v náročné životní situaci, a můžeme jim poskytovat potřebnou podporu, pomoc, informace, zapůjčovat pomůcky.

Ještě jednou velké díky vám všem, kdo službu rané péče podporujete a společně s námi tak pomáháte rodinám, které se musejí vyrovnávat s náročnou situací po narození dítěte s postižením. Díky!

Informace o tom, jak můžete službu rané péče pro rodiny dětí s hendikepem podpořit, naleznete zde.

Rozhodnutí o veřejné sbírce:

Strana 1

Strana 2