Děkujeme, že podporujete rodiny dětí s postižením

 

Děkujeme vám všem, kdo jste prostřednictvím veřejné sbírky Společnosti pro ranou péči podpořili službu rané péče pro rodiny, které vychovávají dítě s postižením. Ať už do kasiček, či přímo na sbírkový účet jste za 12 měsíců (v účetním období od 2. 3. 2018 do 1. 3. 2019) přispěli úžasnou částkou 561 224 korun. Součástí veřejné sbírky je i každoroční Mikulášská sbírka, která proběhla již tradičně v prosincovém čase. I díky vaší podpoře můžeme nadále dojíždět do rodin, které se po narození dítěte s vážným hendikepem ocitly v náročné životní situaci, a můžeme jim poskytovat potřebnou podporu, pomoc, informace, zapůjčovat pomůcky.

 

Získané finanční prostředky budou využity na zajištění služby rané péče v regionech, kde působíme. Jedná se například o nákup potřebného vybavení a pomůcek dle potřeb jednotlivých pracovišť Společnosti pro ranou péči. Měst, kde sídlí naše pobočky, je celkem pět – Praha, Brno, Ostrava, České Budějovice a dvě pracoviště v Olomouci, k tomu máme detašovaná pracoviště v Karlových Varech, ve Zlíně a ve Žďáru nad Sázavou. Služby rané péče tak poskytujeme celkem v deseti krajích České republiky.

 

Ještě jednou velké díky vám všem, kdo službu rané péče podporujete a společně s námi tak pomáháte rodinám, které se musejí vyrovnávat s náročnou situací po narození dítěte s postižením. Díky!

 

Informace o tom, jak můžete službu rané péče pro rodiny dětí s hendikepem podpořit, naleznete zde.