Stanovy

 

Registrace spolku a pobočných spolků:

záznamy o registraci najdete ve spolkovém rejstříku na www.justice.cz