*

21.10.2016

Muzikoterapie - terapie hudbou a hrou

ČR

Dne 20.10.2016 se uskutečnilo v olomouckém středisku další setkání s názvem Muzikoterapie - terapie hudbou a hrou.

Děti  si vyzkoušely hru na zajímavé hudební nástroje a maminky byly odměněny relaxací.

 

19.10.2016

TURNAJ V BOWLINGU PODPOŘIL SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

ČR

Ve čtvrtek 13. 10. od 18,00 hod. bylo v bowland centru Galerie Šantovka rušno. Přišlo neuvěřitelných 115 hráčů, kteří vytvořili 18 týmů. Stát se vítězem nebyl ten hlavní motiv, proč se zde sešli zástupci firem, sportovních oddílů i médií. Hrou a zábavou přispěli rodinám, které vychovají děti těžce nemocné nebo s postižením na zakoupení speciální pomůcky monoski. Tato jim umožní mít radost z lyžování. Výtěžek 19 926, -Kč byl odměněn obrovským potleskem.

Po přípitku turnaj zahájil Mareček s maminkou, kteří jsou klienty Střediska rané péče SPRP Olomouc. Následoval krátký trénink jednotlivých týmů. Po dvouhodinovém zápolení byly vyhlášeny výsledky
a předány ceny. Ocenění získala i žena s nejlepším výkonem, nejzapálenější tým či tým „požitkář“.

Děkujeme Galerii Šantovka, která umožnila organizaci celého turnaje a všem týmům za skvělou atmosféru a podporu. Zúčastněné týmy : Tatran Litovel – házená, Farmak, a.s., Papcel, a.s., Honeywell, s.r.o., Naše Vinotéka, Vrtal, s.r.o., Rádio Haná, Český rozhlas, Galerie Šantovka, Hanácké holky z Horky – MŠ Horka, Dobrovolníci děti a rodiče, Srdcaři – Střední průmyslová škola a střední škola obchodně technická, Milanovy hruštičky – volejbalisté gymnázia Čajkovského a tým Střediska rané péče SPRP Olomouc.

 

19.10.2016

Setkání pro rodiče na téma neverbální komunikace

ČR

Tématem říjnového setkání rodičů pořádaného naším střediskem byla orofaciální stimulace a neverbální komunikace u dětí s kombinovaným postižením. Rodiče se mohli ptát speciální pedagožky a specialistky na včasnou intervenci a neverbální komunikaci Mgr. Marcely Jarolímové na vše, co je z této oblasti zajímalo. Zazněly základní informace o terapeutickém krmení a rodiče měli možnost zhlédnout celou řadu praktických pomůcek – různé typy lžiček, hrnečků, kalíšků, brček… Mluvilo se také o tom, jak řešit situace, kdy dítě nemluví, jaké pomůcky používat pro neverbální komunikaci a kdy je vhodné začít s logopedickou péčí například u dítěte s Downovým syndromem. Rodiče měli zájem také o kontakty na logopedy, kteří mají zkušenosti s dětmi s postižením. Kromě čerpání nových informací byl prostor také na vzájemné sdílení praktických věcí, které se rodičům osvědčily.


Setkání se mohlo uskutečnit díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations.

17.10.2016

Jóga po tmě

ČR

Jak jsme si užili nedělní akci Jóga po tmě?
Báječně! Podívejte se do fotogalerie. Děkujeme STUDIU YOON a Míše Voráčkové za možnost tuto charitativní akci uspořádat.

13.10.2016

Návštěva Charity Jablunkov Ostrava

ČR

5. října se naše poradkyně zúčastnily osvětové akce v rámci Týdne sociálních služeb v Denním stacionáři sv. Josefa v Jablunkově na téma Soužití rodiny s dítětem s postižením. Prezentovaly zde službu rané péče širokému spektru uživatelů i veřejnosti. Předvedly pomůcky a způsob jejich konkrétního využití pro stimulaci zraku, předaly letáčky a prezentační předměty. A také si prohlédly prostory stacionáře. Celá akce byla prvním krokem k navázání další spolupráce mezi organizacemi do budoucna.

11.10.2016

Tisková zpráva - „Nikdy není příliš brzy“

ČR

Služeb rané péče není dostatek! Podle sociologů je v České republice 11 000 rodin, které vychovávají dítě od narození do sedmi let a pobírají příspěvek na péči. Pouze třetina těchto rodin využívá služeb rané péče. Někteří rodiče o rané péči nevědí a někteří čekají v pořadnících žadatelů o službu. 

Každoroční již devátý ročník osvětové kampaně Týden rané péče chce rozšířit povědomí o sociální službě raná péče. Raná péče je služba, která pomáhá rodinám překonávat těžké situace při výchově dítěte s postižením. Naším cílem je pomoci rodinám vytvořit takové podmínky, aby jejich dítě mohlo vyrůstat v domácím prostředí a rodina nemusela přistoupit k ústavní péči. V rámci Týdne rané péče chceme informovat laickou i odbornou veřejnost o možnostech podpory rodin dětí s postižením, posílit interdisciplinární spolupráci napříč příbuznými rezorty sociální práce, speciální pedagogiky a lékařství a také iniciovat diskusi o systému rané péče v České republice na úrovni krajských a ministerských úředníků.

11.10.2016

V rádiu již brzy!

ČR

Jirka Macháček natáčel v Olomouci rádiový spot. Společnost pro ranou péči tímto moc děkuje za ochotu, spolupráci při tvorbě textů a skvěle strávený čas.
 

03.10.2016

Noc snů v Ostravě

ČR

Setkání klientských rodin ostravského střediska rané péče, které se uskutečnilo v polovině září a neslo název „Noc snů“, mělo tentokrát podobu společné procházky zoologickou zahradou. Pro děti byl připraven speciální program, prohlídka večerní ZOO a setkání s některými zvířátky. Setkání rodin je skvělá příležitost navzájem se seznámit, popovídat, pobavit se, mít společné zážitky, sdílet… Všichni zúčastnění si vycházku parádně užili a všichni se už těšíme na další společnou akci!

Setkání bylo možné uskutečnit díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations.

22.09.2016

Mediální partner kampaně Týden rané péče

ČR

Můžeš

Časopis Můžeš vydává již více než 15 let Spolek přátel Konta Bariéry ve spolupráci s Nadací Charty 77

Primárně, avšak zdaleka ne výlučně, jej čtou lidé s tělesným, smyslovým a mentálním postižením, jejich rodiny, pracovníci sociálních služeb, zdravotnický personál, senioři, ale i široká veřejnost a známé osobnosti se zájmem o tuto problematiku.

Pravidelně se věnuje fenoménům, jakými jsou například boření bariér v pracovních i osobních vztazích, v rodinách, bezbariérovému stavebnictví i úpravám veřejného prostoru, sociálně-ekonomickým souvislostem a reformám, lidským právům, možnostem návratu do života po těžkých životních událostech. S pomocí praktických informací, příkladů dobré praxe a inspirace z domova i zahraničí se snaží zasypávat příkopy mezi handicapovanými a těmi, kdo zatím žádný handicap nemají.

Časopis Můžeš můžete sledovat také na Facebooku, více informací na www.muzes.cz

 

21.09.2016

Seminář - společné vzdělávání

ČR

Společné vzdělávání
Ve dnech 19.9.-21.9. proběhl společný vzdělávací seminář pro všechny naše kolegyně a kolegy z našich středisek. 
Poradkyně rané péče měly možnost vyslechnout přednášku p. Maříkové na téma Sourozenci.
Paní Bechyňová a Konvrzková z organizace Střep odpřednášely téma Sanace rodiny.
A jak se říká Nejen vědomostmi živ je člověk, bylo myšleno i na zábavu a oddech. Všichni jsme se potkali na společné večeři a navštívili divadelní představení Oblomov.