*

19.05.2016

2.Ročník charitativního běhu ,,JEDEN BĚH NESTAČÍ"

ČR


Již je spuštěna registrace na tomto odkaze: http://casomira.ifire.cz/

 

Milí příznivci rané péče,

v sobotu dne 4. června se uskuteční 2. Ročník charitativního běhu s názvem ,,JEDEN BĚH NESTAČÍ“ Startovné bude použito na podporu rodin, které jsou v péči Střediska rané péče SPRP Olomouc.

PŘIJDTE, PODPOŘTE, VYHRAJTE : Pobyt v horském penzionu, jízdu ve Ferrari nebo Lamborghini, snídani v NH hotelu, lístky na hokejový zápas.

http://radiohana.cz/akce-a-souteze/akce-souteze-20160513-1353

 

Můžete se  přihlásit na e-mailu – jarmila.jurickova@ranapece.cz, uzávěrka přihlášek je stanovena do 3. 6. 2016 do 20:00 hod.

Zasíláme odkaz na VIDEOUPOUTÁVKU https://www.youtube.com/watch?v=DayaNoIk1wU&feature=youtu.be.

V příloze naleznete pozvánku a podrobnější informace k charitativnímu závodu.

Tím to Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast!

 

Naši příznivci, podporovatelé a partneři zvou na 2.ročník charitativního běhu "Jeden běh nestačí".

https://www.facebook.com/hcolomouc
http://www.mujkralicak.cz/cz/11/novinky
http://www.santovka.cz/akce/akce-centra/jeden-beh-nestaci/
https://www.facebook.com/atletikaolomouc
https://www.facebook.com/OlomoucCITY?ref=ts
http://hazena.tatranlitovel.cz/clanek.php?id=908

https://www.facebook.com/Decathlon.Olomouc

 

Firma Nutrend věnuje hodnotné produkty pro děti i dospělé. Podporuje Olympijské hry v RIU
a podpoří i náš běh
.

 

19.05.2016

Odborná porada - pedooftalmologie

ČR

Dne 18. 5. 2016 proběhlo pravidelné vzdělávání poradkyň rané péče SPRP v rámci odborných porad na téma pedooftalmologie. Dopolední blok byl věnovaný kazuistikám zaměřené na děti raného věku se zrakovou diagnózou. Cílem sdělení bylo představit netypické zrakové reakce či málo známé onemocnění. Prezentace byla doplněna videi s ukázkami ze stimulace zraku v domácím prostředí z různých období ke srovnání jednotlivých dovedností nejen zrakového vývoje a zrakových funkcí z funkčního vyšetření zraku. Poradkyně debatovaly nad položenými otázkami a společně hledaly další postupy.

13.05.2016

2.Ročník charitativního běhu ,,JEDEN BĚH NESTAČÍ"

ČR

Milí příznivci rané péče,

v sobotu dne 4. června se uskuteční 2. Ročník charitativního běhu s názvem ,,JEDEN BĚH NESTAČÍ“ Startovné bude použito na podporu rodin, které jsou v péči Střediska rané péče SPRP Olomouc.

Již je spuštěna online registrace na tomto odkaze :http://casomira.ifire.cz/

nebo se můžete přihlásit na e-mailu – jarmila.jurickova@ranapece.cz, uzávěrka přihlášek je stanovena do 3. 6. 2016 do 20:00 hod.

Zasíláme odkaz na VIDEOUPOUTÁVKU https://www.youtube.com/watch?v=DayaNoIk1wU&feature=youtu.be.

V příloze naleznete pozvánku a podrobnější informace k charitativnímu závodu.

Tím to Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast!

 

12.05.2016

Přednáška o rané péči v nemocnici Hořovice

ČR

Dne 7. června 2016 se uskuteční přednáška  v nemocnici Hořovice

na téma:  "Raná péče - funkční vyšetření zraku dítěte v preverbálním věku a dítěte nonverbálního, komplexní podpora rodiny dítěte s postižením "

 

Odborným garantem této akreditované akce dle ČLK i ČAS je MUDr. Denisa Creasy - zástupkyně primářky dětského oddělení Nemocnice Hořovice.

 

Více konkrétních informací naleznete v přiložené pozvánce.

11.05.2016

Aby dětem ve stravě nic nechybělo

ČR

Aby dětem ve stravě nic nechybělo

Jak připravovat zdravá a chutná jídla – a to nejen dětem – je aktuální téma v mnoha rodinách. Potvrdilo se to i na dalším setkání rodičů střediska rané péče v Ostravě, které proběhlo na počátku května a kam jsme pozvali nutriční terapeutku Zuzanu Švédovou. Tentokrát jsme se zaměřili především na to, jak stravou podpořit zdravý vývoj dětí. Kromě informací o vyvážené skladbě stravy nebo o živinách a potravinách důležitých pro správný vývoj zraku získaly zúčastněné maminky spoustu praktických receptů na chutné snídaně, svačiny, obědy i večeře.

Atmosféra setkání byla velmi příjemná a uvolněná a byl prostor také na sdílení konkrétních zkušeností se zaváděním nových potravin. Nutriční terapeutka nabádala v tomto případě k velké trpělivosti. Podle výzkumu potřebuje dítě až jedenáctkrát ochutnat nový pokrm, než jej přijme. Po společném programu měli účastníci možnost obrátit se na nutriční terapeutku s konkrétním dotazem v rámci individuální konzultace. Maminky odcházely ze setkání nadšené a povzbuzené a také vybaveny zásobou zajímavých receptů.

Setkání bylo možné uskutečnit díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations.

12.04.2016

Tisková zpráva

ČR

Kontinuální a systematická podpora rodin pečujících o dítě s postižením pomáhá rodičům situaci zvládnout a vychovávat své dítě doma

V souvislosti s probíhajícími diskusemi o reformě systému péče o ohrožené děti v České republice chce Společnost pro ranou péči, jeden z největších poskytovatelů sociální služby rané péče v České republice, upozornit na důležitost podpory rodin vychovávajících dítě s postižením.

V návaznosti na novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí platnou od roku 2013 byla v České republice učiněna celá řada úspěšných kroků směřujících k postupnému snižování počtu dětí v ústavní péči. Přesto počet dětí umístěných mimo svou rodinu zůstává stále poměrně vysoký. Podle údajů společnosti Lumos bylo v roce 2013 v náhradní či ústavní péči celkem 25 798 dětí, což je v přepočtu na celkový počet dětí v zemi číslo dvaapůlkrát vyšší než například v Anglii.

Možností, jak počet dětí vyrůstajících mimo svou vlastní rodinu výrazně snížit, je zlepšit dostupnost terénních sociálních služeb poskytujících podporu a profesionální pomoc rodinám v obtížné životní situaci. Vzhledem k tomu, že jedním z významných důvodů, proč je dítě umístěno do ústavní péče, je také postižení dítěte, je třeba směřovat pozornost hlavně na podporu rodin, do nichž se dítě s hendikepem narodí.

Dostupnost služeb rané péče je důležitá i pro ty pěstounské rodiny, které do své péče přijaly dítě s postižením. V souvislosti s transformací ústavních zařízení počet těchto rodin podstatně narostl. Na tomto místě je vhodné připomenout, že služba rané péče je všem rodinám v souladu se zákonem o sociálních službách poskytována bezplatně.

Pokud se rodina naučí neobyčejně náročnou situaci, v níž se po narození dítěte s hendikepem ocitá, i za pomoci terénní sociální služby rané péče postupně zvládat a rozhodne se vychovávat své dítě doma, není pak nutné volit ekonomicky značně náročnější řešení umístění dítěte do pěstounské či ústavní péče. Systematická podpora rodiny prostřednictvím terénní služby rané péče znamená však nejen značné úspory nákladů (v řádech statisíců korun ročně na jedno dítě), ale především umožní zcela se vyhnout umístění dítěte v raném věku (dětem do tří let) do ústavní péče, která je pro děti v raném věku nevhodná.

Sociální služba rané péče probíhá tak, že do rodin, které pečují o dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem, pravidelně dojíždějí poradkyně rané péče. Cílem je, aby dětem s postižením byla zajištěna dostatečná podpora pro jejich rozvoj v rodině a aby rodiče (pečující osoby) měli včas potřebné informace a odbornou pomoc.

Pro zajištění kvalitní podpory konkrétních rodin v obtížné životní situaci po narození dítěte s postižením je třeba zajistit dostatečné kapacity pracovníků v rané péči, a to nejen pracovníků odborných (poradkyň rané péče), ale také těch, kteří vytvářejí zázemí pro poskytování služby a získávají zdroje na její provozování. V současné době je tíha udržení kvality rané péče a obhajoba zájmů rodičů a dětí s postižením (jejich naplnění práva na rodinný život) na bedrech příjemců dotace - poskytovatelů rané péče, na jejich schopnosti získat sponzorské a nadační prostředky na vyrovnání nedostatečných dotací a ochota pracovat v zátěži a stresu.

Další případné informace podá:

Mgr. Pavla Matyášová, tel. 774 734 035 předsedkyně Společnosti pro ranou péči, z.s. 

04.04.2016

Večerní soaré s ranou péčí

ČR

V pátek 1.4. 2016 se sešli osobnosti, dárci, podporovatelé a příznivci Společnosti pro ranou péči v NH Collection hotelu. Tento večer byl poděkováním za celoroční přízeň. Od začátku setkání panovala veselá a příjemná atmosféra. Předsedkyně společnosti, Pavla Matyášová při této příležitosti poděkovala Martině Dunděrové za 20-ti leté působení ve Společnosti pro ranou péči. Vystřelil se "rychlý" špunt a pokřtila se publikace JSME V TOM VŠICHNI. Po krátké prezentaci o financování, výsledcích a cílech společnosti měli všichni možnost premiérově shlédnout časosběrný dokument, kde hlavní roli hrají klientské rodiny. Byl odměněn potleskem stejně jako Mareček se svou maminkou, kteří se přišli podělit o svůj příběh. Moc děkujeme. Večerem se začala nést zvučná francouzština, kterou pan Antoine představil svá vína a šampaňské. O krásné zakončení se postarala paní Šelle svým charismatickým a procítěným zpěvem za doprovodu harfy, kterou úžasně ovládala paní Anastazie. Chutové buňky byly uspokojeny výborným rautem, o který se postaral tým NH Collection hotelu. Těšíme se na příště a děkujeme všem sponzorům této akce : panu Dušanovi Juříčkovi, paní Janě Šelle a panu Tomáši Rouskovi - řediteli NH Collection hotelu.

29.03.2016

Originál Cirkus Berousek opět v Olomouci

ČR

Děkujeme Galerii Šantovka za zajištění představení zdarma v Národním Cirkuse Originál Berousek, které se uskutečnilo 23. 3. 2016 od 11:00 hodin v Olomouci. Součástí vystoupení byla akrobacie na kolečkových bruslích, volný výcvik 12 arabských plnokrevníků, vzdušná akrobacie na kurtách, tančící SLINKI, vystoupení se slonem, show s papoušky ARA, vzdušná akrobacie na šálách, akrobacie na létajících hrazdách, medvědí revue, a také klaun a jeho šílené piano. Všem se představení moc líbilo a každý si z něj sebou odnesl krásné zážitky.

16.03.2016

Příprava na školní vzdělávání dětí s těžkým zrakovým postižením

ČR

 Příprava na školní vzdělávání dětí s těžkým zrakovým postižením

V sobotu 12. března 2016 se v odpoledních hodinách uskutečnil odborný seminář pro rodiče na téma "Příprava na školní vzdělávání dětí s těžkým zrakovým postižením". Své zkušenosti přišla předat rodina Leskovcova s asistentkou pedagoga a nevidomá studentka vysoké školy Zuzka Třeštíková se svým vodícím psem.

15.03.2016

Téma v Ostravě – zdravé stravování pro děti

ČR

Setkání rodičů s tématem zdravého jídla, a jak ho připravit, aby mlsným dětským jazýčkům chutnalo, se konalo na počátku března v Ostravě. Nutriční terapeutka Zuzana Švédová popsala negativní vliv některých běžně užívaných surovin, jako je bílý cukr nebo bílá mouka, na dětský organismus a doporučila vhodné a dostupné alternativy. Zaměřila se i na potraviny, které dokážou podpořit správný vývoj zraku.