*

23.06.2016

ArcelorMittal Ostrava přispěl na nákup speciálního chodítka

ČR

Středisko rané péče SPRP Ostrava obdrželo od společnosti ArcelorMittal v rámci projektu zaměstnaneckých grantů dar v hodnotě 24 600 korun na nákup speciálního chodítka Upsee, které umožní imobilním dětem stát a zažít chůzi s pomocí dospělého. Díky podpoře z Arceloru budeme moci pořídit chodítko ve dvou velikostech, a to pro děti od 2 do 4 let a od 4 do 6 let. Rodiny si budou moci pomůcku zapůjčit, vyzkoušet a používat do doby, než bude potřebná pro některé z dalších dětí.

Velmi děkujeme společnosti ArcelorMittal za podporu dobročinných aktivit jednotlivých zaměstnanců a zejména pak paní Věře Šrámkové, která projekt našeho střediska jako zaměstnankyně ArcelorMittalu přihlásila. Věříme, že chodítka pomůžou dětem s postižením zlepšit kvalitu jejich života a dodají jim radost a nový elán k překonávání překážek, které jim jejich postižení přináší. Díky!!!

23.06.2016

Setkání rodin v ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce

ČR

Celé rodiny si užily bezva den plný zážitků a nových informací v ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce. Děti si mohly některá zvířátka pohladit nebo je nakrmit. Děkujeme všem zvířatům za trpělivost (klokanovi, surikatám, kozlíkovi, želvičkám a dalším) a týmu ZOO za skvělou organizaci a těšíme se na další akci.

17.06.2016

Zahradní párty ve Středisku rané péče SPRP Olomouc

ČR

Zahradní párty, kterou pro klientské rodiny připravilo Středisko rané péče SPRP Olomouc ve čtvrtek 16. června 2016, se vydařila, dokonce i počasí nám přálo :-). Na akci dorazilo 9 klientských rodin. Děkujeme Obchodnímu centru Olympia Olomouc, které nám poskytlo prostředky k nákupu občerstvení, Tomáši Pryclovi za hudební doprovod a paní Kolomazníkové z COLOR-OPTIK CZ s.r.o, za prezentaci dětských brýlí.

17.06.2016

Muzikoterapie – terapie hudbou

ČR

Opět v Olomouci dne 16.6.2016 proběhla muzikoterapie - terapie hudbou za účasti rodin s dětmi a speciálního pedagoga Mgr. Zděnka Vilímka. Maminky i děti si akci náramně užily a proběhla, také i relaxace hudbou.

10.06.2016

JEDEN BĚH NESTAČÍ podruhé v Olomouci

ČR

Olomoucké Smetanovy sady zaplnili všichni ti, kterým Jeden běh nestačí. Bylo jich bezmála 300 - děti v kočárku, benjamínci, dívky, ženy, chlapci, muži. Ti všichni si poměřili své síly na tratích od 50m do 10km. Celé běžecké odpoledne děti i rodiny mohly plnit různé obtížné úkoly - lanové aktivity, rýžování zlata, hod oštěpem, aktivity rané péče či "střelbu" vodou na terč u hasičského auta. Ve večerních hodinách proběhlo losování o rodinný stan. Na trati 10 km, kterou odstartoval hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil, se sváděly i velké štafetové souboje mezi týmem hokejistů HC Olomouc a házenkáři Tatranu Litovel. Do boje vstoupily i další týmy Decathlonu, rádia Haná, Magistrátu města Olomouce, společnosti Farmak. Vítězové obdrželi ceny od olympijského vítěze Jiřího Dopity. 

 

10.06.2016

Společné setkání odborníků nad problematikou dětí s PAS

ČR

Dne 9. 6. 2016 jsme realizovali v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje setkání odborníků na téma s názvem ,,Péče o děti s poruchou autistického spektra na území Olomouckého kraje“. Společně s lékaři, psychology, pedagogy, sociálními pracovnicemi jsme diskutovali nad touto problematikou a se zástupci kraje jsme hledali možná řešení. Vzniká pracovní skupina, která tuto problematiku bude společně s krajem koncepčně řešit.

08.06.2016

Seminář v nemocnici Hořovice

ČR

7.6. 2016 se uskutečnil seminář na téma "RANÁ PÉČE funkční vyšetření zraku dítěte v preverbálním věku a dítěte nonverbálního, komplexní podpora rodiny dítěte s postižením " v nemocnici HOŘOVICE.
Témata semináře:
Současná paradigmata rané péče - práce s rodinou v obtížné životní situaci, podpora vývoje dítěte s postižením - PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.

Odborná kazuistika: Dítě se zrakovým postižením - život s okluzí - Mgr. Kateřina Doskočilová

Fuknční vyšetření zraku dítěte v preverbálním věku a dítě nonverbálního, testové metody, speciální pomůcky - Petra Navrátilová, Dis.

04.06.2016

Do Ruska nejen za hokejem

ČR

V druhé polovině května se Společnost pro ranou péči zúčastnila mezinárodní konference na téma hluchoslepota v Moskvě. První den se sešli převážně akademici z vysokých škol a univerzit, z výzkumných pedagogických ústavů či jiných odborných institucí. Hlavním tématem bylo především vzdělávání budoucích odborníků pro podporu osob s duálním postižením, ale také úprava prostředí pro studenty s postižením, zajištění bezbariérovosti a rovného přístupu ke vzdělávání. Za Českou republiku prezentovala Paedr. Zdeňka Šándorová, Ph.D. přístupnost budov Pardubické Univerzity. V dalších dvou dnech byla konference otevřena široké veřejnosti a účast byla hojná. Na 350 účastníků živě diskutovalo na přednáškách, seminářích i workshopech. Zastoupeni byli jak speciální pedagogové, sociální pracovníci, dobrovolníci, terapeuté tak rodiče dětí s duálním postižením. Velký ohlas přinesla prezentace Phdr. Jitka Barlové, Ph.D. ze Společnosti pro ranou péči, která představila model poskytování rané péče v České republice se zaměřením na komplexní podporu celé rodiny. Kromě přednášek naplněných informací bylo možno shlédnout výstavu speciálních pomůcek a podpůrných technologií, nebo navštívit některou z organizací pracujících s dětmi či dospělými s hluchoslepotou v Moskvě a jejím okolí.
Velkým přínosem byla však i vzájemná pospolitost odborníků z více jak deseti různých zemí, sdílení zkušeností je vždy obohacující pro všechny zúčastněné.
 

19.05.2016

2.Ročník charitativního běhu ,,JEDEN BĚH NESTAČÍ"

ČR


Již je spuštěna registrace na tomto odkaze: http://casomira.ifire.cz/

 

Milí příznivci rané péče,

v sobotu dne 4. června se uskuteční 2. Ročník charitativního běhu s názvem ,,JEDEN BĚH NESTAČÍ“ Startovné bude použito na podporu rodin, které jsou v péči Střediska rané péče SPRP Olomouc.

PŘIJDTE, PODPOŘTE, VYHRAJTE : Pobyt v horském penzionu, jízdu ve Ferrari nebo Lamborghini, snídani v NH hotelu, lístky na hokejový zápas.

http://radiohana.cz/akce-a-souteze/akce-souteze-20160513-1353

 

Můžete se  přihlásit na e-mailu – jarmila.jurickova@ranapece.cz, uzávěrka přihlášek je stanovena do 3. 6. 2016 do 20:00 hod.

Zasíláme odkaz na VIDEOUPOUTÁVKU https://www.youtube.com/watch?v=DayaNoIk1wU&feature=youtu.be.

V příloze naleznete pozvánku a podrobnější informace k charitativnímu závodu.

Tím to Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast!

 

Naši příznivci, podporovatelé a partneři zvou na 2.ročník charitativního běhu "Jeden běh nestačí".

https://www.facebook.com/hcolomouc
http://www.mujkralicak.cz/cz/11/novinky
http://www.santovka.cz/akce/akce-centra/jeden-beh-nestaci/
https://www.facebook.com/atletikaolomouc
https://www.facebook.com/OlomoucCITY?ref=ts
http://hazena.tatranlitovel.cz/clanek.php?id=908

https://www.facebook.com/Decathlon.Olomouc

 

Firma Nutrend věnuje hodnotné produkty pro děti i dospělé. Podporuje Olympijské hry v RIU
a podpoří i náš běh
.

 

19.05.2016

Odborná porada - pedooftalmologie

ČR

Dne 18. 5. 2016 proběhlo pravidelné vzdělávání poradkyň rané péče SPRP v rámci odborných porad na téma pedooftalmologie. Dopolední blok byl věnovaný kazuistikám zaměřené na děti raného věku se zrakovou diagnózou. Cílem sdělení bylo představit netypické zrakové reakce či málo známé onemocnění. Prezentace byla doplněna videi s ukázkami ze stimulace zraku v domácím prostředí z různých období ke srovnání jednotlivých dovedností nejen zrakového vývoje a zrakových funkcí z funkčního vyšetření zraku. Poradkyně debatovaly nad položenými otázkami a společně hledaly další postupy.