Společnost pro ranou péči vydává odborné materiály a publikace, brožury, instruktážní videa, každý rok publikuje výroční zprávu. Pracovnice rané péče přispívají do odborných časopisů. V archivu sekce Vydáváme naleznete mimo jiné také elektronickou verzi časopisu z let 2013–2017.