Podněty a stížnosti

Jak můžete podat stížnost, podnět, připomínku

Vaše stížnosti, podněty a připomínky mohou být přijaty jak ústně, tak písemně a budou zaevidovány. Připomínku či podnět může přijmout kterýkoliv prověřený pracovník.

Lhůta pro vyřízení stížností je 30 dnů od podání stížnosti. O výsledcích budou informovány všechny zúčastněné strany. Proti výsledku vyřízení stížnosti je možno se odvolat.

V případě, že nemůžete podat stížnost osobně (z důvodů nepřítomnosti, nemoci či jiných důvodů), máte možnost pověřit písemnou formou jinou osobu, která vás bude zastupovat (plná moc bez notářského ověření).

Stížnost můžete podat také anonymně. V tomto případě je zapotřebí, abyste si zvolili za svou osobu zástupce, kterého budeme informovat o výsledku, nebo formu, jakou vás máme vyrozumět o výsledku (např. výsledek mi zašlete na e-mail xy@seznam.cz). Pokud si nezvolíte formu vyrozumění o výsledku, interně stížnost vyřešíme a provedeme o ní záznam, kdy výsledek sdělíme jen osobám zúčastněným; k výsledku se dodatečně nemůžete dostat „přiznáním“, že jste stížnost podali zrovna vy.

Pro anonymní podání stížnosti můžete využít také schránku, kterou najdete ve vstupních prostorách pracoviště rané péče. Schránka je vybírána jednou týdně.

Pokud chcete vyjádřit připomínku, stížnost či podnět k čemukoliv, co se týká služby rané péče, můžete se obrátit:

  • na svého poradce,
  • na ředitele pracoviště.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti ředitelem nebo vedoucím pobočky má stěžovatel možnost obrátit se k nadřízené nebo nezávislé organizaci s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti, a to zejména na:

  • na Radu Společnosti pro ranou péči (Klimentská 2, 110 00 Praha 1),
  • na Radu klientů (kontakty jste obdrželi při zahájení služby),
  • příslušný krajský úřad,
  • nebo na veřejného ochránce práv (Údolní 39, 602 00 Brno, tel. 542 542 888).

Podporujte 882 dětí s postižením. Natálka, Stellinka, Eliášek, Anetka, Hanička, Vilík a ti ostatní vás potřebují.

Chci podpořit
Rychlý kontakt

+420 774 334 114
Potřebujete poradit, nemůžete něco najít, zavolejte.

heartmapmagnifiercrosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram