Společnost pro ranou péči poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě s postižením.

Podpořte 812 dětí s postižením společně s Izabelkou, Natálkou, Stellinkou, Matyáškem, Anetkou, Haničkou, Eliáškem a Vilíkem.

Týden rané péče

Události

O rané péči v České televizi

Během Týdne rané péče informujeme o podpoře rodin dětí s postižením formou rané péče laiky i odborníky, a to i prostřednictvím médií. Podívejte se na reportáže, které přinesla Česká televize. Studio 6   Reportáž na ČT 24, 55. minuta   Události v regionech   Týden v regionech (Ostrava)

I druhý konferenční den byl nabitý

Také druhý den Konference rané péče EURLYAID přinesl pěti stům účastníků z 21 zemí světa mnoho informací, podnětů i zážitků. Klíčovými spíkry druhého dne byli Tim Moore a Marylin Espe-Sherwindt, s velkým zájmem účastníků se setkala také konferenční sekce zaměřená na dětskou paliativní péči. Současně bylo možné zhlédnout také posterovou sekci, kde odborníci rané péče a souvisejících oborů z celého světa představovali […]

Mladí rodiče nechtějí dávat své děti do ústavu, chtějí je vychovávat doma

Rodiče dětí s postižením se nechtějí uchylovat ke krajnímu řešení, jakým je umístění dítěte do ústavní péče. Chtějí o dítě pečovat doma. K tomu, aby náročnou životní situaci zvládali, potřebují komplexní podporu. Té se jim ale nedostává. Podle statistik se rodiče dvou třetin dětí s postižením o rané péči buď vůbec nedozví, nebo na ni čekají dlouhé měsíce.  Praha, 15. 5. 2023 – Dlouhé měsíce […]

Konferenci rané péče EURLYAID zahájila Eva Pavlová

Pražské setkání více než 500 odborníků z oboru rané péče z celého světa, mezinárodní Konferenci rané péče EURLYAID, slavnostně zahájila paní Eva Pavlová. Během prvního konferenčního dne vyslechli účastníci řadu přednášek, paralelně proběhl diskusní panel zaměřený na včasnost a dostupnost rané péče v České republice. V programu nechyběla ani posterová sekce a praktické workshopy pro rodiče.   

Začíná Týden rané péče 2023

16. ročník informační a osvětové kampaně Týden rané péče, kterou pořádá naše Společnost pro ranou péči, právě začíná a potrvá ode dneška do 21. května.  Do akce se zapojuje třicítka poskytovatelů sociální služby raná péče z celé České republiky a prostřednictvím médií, akcí pro laiky i odborníky i v online prostoru budou v průběhu celého týdne ukazovat veřejnosti, s čím se musí potýkat rodiny vychovávající dítě s postižením a jak […]

Příběhy rodičů

  • Příběh KLÁRKYPříběh KLÁRKY
    Naše starší dcera Klárka se narodila s diagnózou Pes equinovarus. Časem se u Klárky začaly objevovat další zdravotní problémy: byla jí diagnostikována porucha koagulace a expresivní vývojová dysfázie s lehkou mentální retardací. Klárka má obtíže s mluvou i učením se nových slov a vět a celkově s pochopením mluveného slova. Už dva roky spolupracujeme s ranou péči, která nám pomáhá v mnoha oblastech. Díky její podpoře vnímáme velkou šanci […]
            Všechny příběhy

Videogalerie

?
?
?