Dne 12. 4. 2018 proběhla další muzikoterapie. Rodiče se s dětmi protáhli, zazpívali i zahráli na speciální hudební nástroje. Atmosféra byla úžasná, děti poznaly spousty nových podnětů a poznatků. Podpořeno ,,Grantovým programem Nadace rozvoje občanské společnosti, financovaný z prostředků The VELUX Foundations“.

DSC_0791 DSC_0798 DSC_0805