Děkujeme klientům Azylového domu Nová šance v Koblově za výrobu krásných pomůcek pro děti se zrakovým hendikepem. Oceňujeme, jak při jejich výrobě přemýšleli nad potřebami dětí s postižením zraku, jak zapojili svou vlastní kreativitu, jak si dali práci s každým detailem. Děti i rodiče jejich um určitě potěší. 

Cvičné dílny v koblovském azylovém domě Nová šance slouží pro pracovní aktivizaci účastníků projektu, zejména mužů po výkonu trestu. Je velmi chvályhodné, že tyto aktivity nejsou jen samoúčelné, ale vznikají při nich i větší hodnoty. Příkladem je výroba pomůcek pro děti se zrakovým postižením, jejichž rodiče vyhledali pomoc v našem středisku rané péče v Ostravě.

Krásné výrobky nám slavnostně předala vedoucí keramické dílny, která má hlavní podíl na skvělém výsledku, spolu s vedoucím projektu v pondělí 28. 5. 2018. Pomůcky nyní poputují do rodin konkrétních dětí, které s jejich pomocí budou trénovat své zrakové dovednosti. Velmi si vážíme krásného daru i spolupráce s azylovým domem. Všem klientům i lektorům cvičných dílen posíláme velké poděkování!ranap03 ranap02 ranap01 34392594_2220997661249864_8276122613244231680_o 34266636_2220997634583200_6952462401841135616_o