JUDr. Markéta Vaňková_FOTO

Vždy jsem si hluboce vážila všech, kteří jsou pozorní a empatičtí ke světu kolem sebe a umí nabídnout pomoc tam, kde je třeba. Brněnské Středisko rané péče právě takovou pomoc přináší, a to těm nejbezbrannějším a nejpotřebnějším.

Zdravotní postižení klade malým človíčkům hned na prahu jejich života do cesty velké překážky, s nimiž se musejí oni i jejich rodiče a další blízcí denně potýkat. Velkou oporou v tomto každodenním zápasu se pak pro ně jistě stávají zaměstnanci Střediska se svým erudovaným a ochotným přístupem. Nepochybuji o tom, že každá takto společně překonaná překážka pak všem dodává více chuti urazit další kus náročné cesty.

Město Brno považuje provádění aktivní sociální a zdravotní politiky za jednu ze svých priorit a Středisko rané péče patří v této oblasti k jeho spolehlivým partnerům. Kromě toho, že Středisku poskytuje dotaci, spolupracuje s ním například na kampani Týden rané péče nebo při charitativním běhu a dalších aktivitách. Těší mě, že mohu osobně i jako představitelka města vyjádřit této spolupráci plnou podporu.

 

Markéta Vaňková

primátorka města Brna