Raná péče je sociální terénní služba, která pomáhá dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám. Pokud je tato pomoc poskytnuta včas a kvalitně, velmi to pomůže dětem začlenit se mezi své vrstevníky a rodiny tak získávají odbornou pomoc i přesvědčení, že i s hendikepem je možné žít kvalitní život.

Ráda pomohu tam, kde je potřeba, a zvlášť když se jedná o děti.

Také věřím, že pokud se někomu dostane pomoci, je schopen tuto pomyslnou štafetu předávat dál a pomáhat potřebným, pomáhat je lidské.

 

Helena Langšádlová
ministryně pro vědu, výzkum a inovace ČR