Poslední dva květnové dny byly pro Společnost pro ranou péči a její zaměstnankyně opravdovým svátkem. Málokdy se totiž podaří, aby se sešlo více než sedmdesát žen na jednom místě a měly dostatek času na sdílení svých zkušeností z přímé péče o rodiny či pro neformální popovídání. Po nucené dvouleté pauze se tedy sjely poradkyně, ředitelky, koordinátorky sociálních služeb, finanční koordinátorky, metodičky, fundraiserky a markeťačky z celé republiky do hotelu Panorama v krásném prostředí Moravského krasu a program setkání byl opravdu pestrý.

 

První den byl věnován představení jednotlivých pracovišť a služeb, které pobočky Společnosti pro ranou péči poskytují. Lze zmínit třeba olomouckou pobočku, která se zaměřuje na podporu rodin, do nichž se narodí dítě s tělesným nebo mentálním postižením či s poruchou autistického spektra. Pod touto pobočkou funguje i sociálně aktivizační služba, jež je výjimečná svým rozsahem. Je určena zletilým osobám, které pečují o dítě ve věku od narození do 18 let s ohroženým příznivým vývojem v důsledku dlouhodobě kritické sociální situace rodiny nebo dysfunkční rodiny. Druhou vysoce specializovanou službu představila pobočka v Karlových Varech. Jedná se o odlehčovací službu, která svou činnost zahájila v roce 2020. Reaguje na požadavky rodin dětí s postižením, které jsou nezřídka velmi vyčerpány náročnou každodenní péčí a mají omezené možnosti odlehčení. Rodičům se tak otevírá příležitost neumisťovat své děti do ústavní péče a zároveň si jsou vědomi, že je o jejich děti odborně postaráno v době, kdy s ním nejsou. Den zakončily aktivity v menších skupinách, při nichž měly kolegyně možnost více se poznat a otestovat svou kreativitu při výrobě pomůcek pro klientské rodiny.

 

Druhý den patřil sportovním aktivitám pod vedením lektorek z agentury Fpohybu a pak už čekal jen závěrečný program, společné foto a přání, že toto setkání budou chtít zaměstnankyně Společnosti pro ranou péči v budoucnu určitě zopakovat. Zvláštní poděkování patří ředitelce ostravské pobočky Vlaďce Salvetové za perfektní organizaci celého setkání, a ačkoli měla Vlaďka snahu o předání pomyslného štafetového kolíku někomu jinému, nakonec si jej k velké radosti všech ponechala.