Velmi nás těší, že pozornost naší Konferenci rané péče EURLYAID věnovala manželka prezidenta České republiky, paní Eva Pavlová.
„Každé dítě si zaslouží vstoupit do života s co nejlepšími vyhlídkami na svou budoucnost. Žijeme v tak vyspělé společnosti, že se zdá téměř nemožné, že rodiny dětí, které se narodí s hendikepem nebo vážným onemocněním, čekají na pomoc celé měsíce, nebo se o ní vůbec nedozví. Proto jsem velmi ráda, že v rámci této konference proběhne i diskusní fórum, kterého se zúčastní zástupci ministerstev, zástupci Rady vlády, odborných platforem a zástupci rodičů,“ říká Eva Pavlová, která konferenci poskytla svou vůbec první záštitu a osobně ji zahájila krátkým, ale velmi emotivním projevem: „Po zvolení mého manžela prezidentem jsem si předsevzala, že se budu zastávat zvlášť zranitelných skupin našich obyvatel, že budu upozorňovat na témata, která je trápí, a veřejně se jich zastávat. Děti s hendikepem a jejich rodiny považuji za ty nejpotřebnější. S potěšením vidím, kolik odborníků i rodičů se zde sešlo, aby sdíleli své cenné zkušenosti. Přeji vám, abyste tu našli nejen informace a podněty, které potřebujete, ale také povzbuzení a pocit, že v tom nejste sami. Organizátorům přeji hladký průběh konference a všem přítomným užitečně strávený čas. Moc Vám děkuji za vaši práci a nesmírně si toho vážím. Děkuji.“

Paní Pavlová se na konferenci také setkala s rodinou malého Vincenta, který trpí nevyléčitelným onemocněním, a účastně si vyslechla její příběh. Její záměr věnovat se problematice pečujících rodin potvrdilo i to, že celé dvoudenní konference se účastnily dvě členky jejího týmu, které tak získaly do problematiky rané péče odbornější vhled. Věříme, že se nám podařilo přiblížit paní Pavlové situaci rodin pečujících o děti s hendikepem či vzácným onemocněním a že její aktivita přispěje k lepší informovanosti o odborné službě raná péče v Česku.

Prohlédněte si fotografie k účasti paní Pavlové na konferenci.