Společnost pro ranou péči od 1. 9. 2023 vyhlašuje humanitární sbírku DOMOV JE DOMA pro mámy a táty samoživitele pečující o dítě s postižením a jejich sourozence. Tyto rodiny se ocitají na pokraji chudoby. Obdržené finance pomohou dětem zlepšit a změnit jejich budoucí cestu.

Rodiny se stále častěji dostávají do vícečetných krizí. Vysoké náklady na základní potřeby, krize bydlení, odchod jednoho z partnerů, závislost na alkoholu, domácí násilí, závažné onemocnění některého z rodičů a náročné kloubení práce a péče o dítě. Rodiče i přes veškerou snahu nedokážou zajistit plnohodnotnou péči, kterou dítě s postižením nebo jejich sourozenci potřebují.  

 „Děti pro svůj vývoj potřebují hlavně lásku nejbližších, stabilní zázemí a přístup ke vzdělávání. V tom se rodičům samoživitelům a pěstounům snažíme pomáhat. Naším cílem je, aby co nejvíce dětí mohlo zažít dětství, které jim dá dobrý start do života a naději na lepší budoucnost,“ říká sociální pracovnice Karla Špičáková.

Maminka s dítětem s autismem v azylovém domě

Paní Olga má velmi náročnou životní cestu. Její syn se potýká s autismem. Kvůli dlouhotrvající krizi bydlení s ním žije v jedné místnosti v azylovém domě. Manžel byl závislý na alkoholu a „pro ránu nešel daleko“. Paní Olga nechtěla, aby její syn vyrůstal v takovém prostředí a měl tak špatný vzor, proto požádala o rozvod. Navíc jí lékaři diagnostikovali vážné onemocnění ledvin. Paní Olga se přesto nevzdává a doufá, že se jí podaří pronajmout si aspoň malý byt, kde by měli se synkem konečně trochu klidu a kde by mu mohla dopřát lepší dětství. V životě si nejvíc váží dobrých lidí, i když sama často zažívala smutné chvíle. Věří, že nikdy není pozdě na životní restart.

Finance budou využity na potravinovou a materiální pomoc, nájemné a další náklady spojené s bydlením, obědy do škol, doučování, školní pomůcky, doplatky za léky a zdravotnické služby.

Podpořit můžete na www.domovjedoma.cz nebo na účet humanitární sbírky č.ú. 325 306 614/0300.