Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc, díky finančním prostředkům Evropské unie prostřednictvím MPSV z Národního plánu obnovy, Olomouckého kraje a dalším dárcům zakoupila dvě nová vozidla kategorie M1 na alternativní pohon typu Plug-in electric hybrid (PHEV) značky Peugeot.

Došlo k navýšení počtu vozidel, k modernizaci vozového parku a ke zkvalitnění služby rané péče na pobočce. Poradkyně rané péče na pracovišti podpoří větší počet klientů, budou efektivně reagovat na potřeby rodin v krizových situacích. Poradci rané péče zajistí v rodinách maximální podporu vývoje u dětí s postižením v raném věku.

Nová auta přispěla k větší bezpečnosti zaměstnanců, k ochraně klimatu a ovzduší.

Název projektu: Posílení kapacity terénních služeb rané péče Společnosti pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc.
Číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_019/0007603.

                  

Projekt je spolufinancován Olomouckým krajem.