16. listopadu proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky další kulatý stůl zaměřený na to, jak dostat k dětem se zdravotními problémy včas odbornou pomoc. Tentokrát se zaměřil na screening novorozenců, který v minulém roce prošel zásadní změnou. Nově mohou lékaři díky němu u novorozenců diagnostikovat i další diagnózy.
Setkání se konalo pod záštitou MUDr. Víta Kaňkovského, poslance a předsedy Výboru pro sociální politiku, MUDr. Lumíra Kantora, senátora a místopředsedy Výboru pro zdravotnictví, MUDr. Romany Bělohlávkové, poslankyně a předsedkyně Podvýboru pro veřejné zdravotnictví, a Šárky Jelínkové, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí.
Hovořilo se o tom, jak funguje screening novorozenců, jaký je o něj zájem a jak může screening pomoci v rámci rané péče. Za naši společnost se setkání zúčastnila ředitelka olomoucké pobočky rané péče Pavla Matyášová, která prezentovala výsledky našeho průzkumu o informovanosti rodičů. Nejvyšší procento rodičů, které odborníci o rané péči informují, je u dětí se zrakovým postižením. Dobrá je také situace u dětí s nervosvalovým onemocněním, ale například u dětí s postižením sluchu je informovanost nízká. Cílem je zvednout úroveň informovanosti tak, aby se odborná pomoc dostala včas ke všem dětem, které ji potřebují.