Ve všech našich regionech aktivně předáváme informace o rané péči odborníkům ze spolupracujících oborů. Ředitelka pobočky pro rodinu v Olomouci Pavla Matyášová spolu s poradkyní Veronikou Němečkovou zorganizovaly sérií setkání s pracovníky Dětského centra Ostrůvek na téma práce s rodinou a dítětem se specifickými potřebami. Druhý blok bylo věnován zejména psychomotorickému vývoji dětí od narození do sedmi let. Poradkyně Veronika seznámila účastníky s možnostmi, jak psychomotorický vývoj u dětí vyhodnotit, a především jakých odchylek si ve vývoji dětí povšimnout. Setkání se účastnil také neurolog MUDr. Jan Hálek se svou přednáškou o metodách, které se využívají při neurologické diagnostice dětí, a o neurovývojových poruchách.
Dětské centrum Ostrůvek je nově od ledna zřizovatel tří sociálních služeb, sociální rehabilitace, DOZP (domov pro osoby se zdravotním postižením) pro děti s kombinovaným postižením a odlehčovacích služeb. Snažíme se předat informace tak, aby kvalita služeb pro nejmenší děti a jejich rodiče byla co nejlepší. Děkujeme za pozorné publikum a těšíme se na další setkání, které bude věnováno konkrétním metodám práce s dětmi se specifickými potřebami.