Lednového kulatého stolu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky na téma budoucnost rané péče se opět účastnily i ředitelky několika poboček Společnosti pro ranou péči. K společné diskuzi zasedli také zástupci Ministerstva zdravotnictví České republiky, Ministerstva práce a sociálních věcí a poslanci věnující se rané péči. Tématem bylo využití moderních technologií v sociální práci. Záštitu setkání udělila manželka prezidenta České republiky Eva Pavlová.

„Bylo nesmírně povzbudivé slyšet, jak pomocí telemetrie dokáže Neonatologické oddělení Nemocnice České Budějovice zajistit novorozeným dětem a matkám takové podmínky, že děti nemusí být od svých matek odděleny na jednotkách intenzivní péče, ale jsou s nimi na pokojích. Tento přístup přináší obrovské benefity matkám i dětem. Výborně tam funguje také spolupráce s ranou péčí. Matky na neonatologii dostávají informaci o rané péči a využívají ji, aby podpořily vývoj jejich dítěte. Mají tedy kolem sebe síť odborné péče – zdravotnické i sociální. Ze strany pořadatelů kulatého stolu vnímáme zájem o dostupnost rané péče rodinám a mnoho už se podařilo osvětlit a vykomunikovat. Pomalu se rýsují cesty, jak posílit informovanost rodin o rané péči ze strany zdravotních služeb. Otázkou k řešení zůstává také financování rané péče a její kapacity,“ říká ředitelka ostravské pobočky Společnosti pro ranou péči Vladimíra Salvetová.