Nadaci Leontinka založil pan Jindřich Lukavský, majitel společnosti EXX. Posláním nadace je „přinášet světlo dětem do života“ a souzní tak plně s podnikatelskými aktivitami společnosti, která se zabývá projekcí a realizací osvětlení. EXX navrhuje a prodává světlo lidem a firmám již mnoho let a také daruje světlo těm, kteří jej potřebují nejvíce – dětem se zrakovým postižením.

Vedle pomoci konkrétním dětem a mladým lidem podporuje Nadace Leontinka dlouhodobě a systematicky ranou péči zaměřenou právě na podporu dětí se zrakovým hendikepem nebo s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání. Pomáhá pracovištím rané péče v regionech zajistit dostatek finančních zdrojů na pokrytí nákladů spojených s terénní podporou rodin, ve spolupráci s Leontinkou se také můžeme soustředit na rozvoj spolupráce s neonatologickými odděleními nemocnic a zajišťovat tak co nejčasnější podporu dětí.

Spolu s Leontinkou naše ostravské pracoviště realizovalo už celou řadu úspěšných projektů a další projekty aktuálně běží. Chceme všem v Nadaci Leontinka vyjádřit veliké poděkování za jejich nasazení pro podporu nejmenších dětí s postižením zraku. I díky Leontince můžeme dětem pomáhat co nejlépe odstartovat do života. Velmi si tohoto partnerství ceníme!