Přesně tolik let uběhlo od vzniku tyflopedické poradny v Brně, v níž doktor Josef Smýkal doslova rozjel ranou péči na Moravě. Současně působila v 80.letech v Praze a okolí skupina dobrovolnic z řad studentek speciální pedagogiky vedená Terezií Hradilkovou. Obě iniciativy se spojily a položily základy moderní službě. Proměnu rané péče od pionýrských začátků k profesionální službě ukotvené v legislativě mapuje výstava „Všechno jde, i když trochu jinak“ v Technickém muzeu v Brně, která potrvá až do dubna 2023.

„V Brně byla ve dvacátých letech byla založena opatrovna a mateřská škola pro slepé děti, ta byla v roce 1950 zrušena. Mě to velmi mrzelo a řekl jsem si, až já budu mít možnost, tak já jednou tu školku založím,“ vzpomíná doktor Smýkal. Svůj nápad zrealizoval a z původní poradny při Základní škole pro nevidomé a těžce slabozraké žáky v Brně pak v 70. a 80.letech vyráženy poradkyně ve sdíleném autě s řidičem na 2–3-denní cesty po celé Moravě. V 90.letech spojila poradna síly se skupinou paní Hradilkové a vznikla služba s názvem raná péče. Rodiče dětí nevidomých nebo s vážnou zrakovou vadou dostávali tehdy od odborníků radu, aby dítě s postižením hned po narození dali do ústavu nebo ve třech letech do internátu. „A bezmoc těchto rodičů, jejich ztráta rodičovských kompetencí a pocit, že pro své dítě, které miluju, nemám co udělat, to byl impuls k založení rané péče,“ vysvětluje své pohnutky k zavádění rané péče paní Hradilková. Společnost pro ranou péči se postupně rozšířila do dalších krajů a dosáhla ukotvení služby raná péče v české legislativě. Dnes je moderní sociální službou, která poskytuje rodinám jedinečnou pomoc.

„Považuji za velmi důležité, že postupy a systém práce rané péče byly na počátku nastaveny správně, a ač dnes používáme jistě lepší auta i moderní pomůcky, základní principy, tj. včasnost, dostupnost a komplexní podporu pro celou rodinu, uplatňujeme dodnes,“ uvádí ředitelka brněnské pobočky Mgr. Karla Němcová. Na výstavě je možné zhlédnout stimulační hračky a pomůcky používané v minulosti i dnes a dozvědět se, jak služba nyní funguje a jak ji hodnotí ti nejpovolanější: klientské rodiny.

Impuls k uspořádání výstavy vzešel od paní Elišky Hluší, která byla jednou ze žákyň doktora Smýkala a nyní působí jako vedoucí oddělení dokumentace slepecké historie. Děkujeme jí i celému realizačnímu týmu Technického muzea v Brně za krásnou spolupráci.