Tiskové zprávy

Spouštíme humanitární sbírku pro mámy a táty samoživitele pečující o dítě s postižením

Společnost pro ranou péči od 1. 9. 2023 vyhlašuje humanitární sbírku DOMOV JE DOMA pro mámy a táty samoživitele pečující o dítě s postižením a jejich sourozence. Tyto rodiny se ocitají na pokraji chudoby. Obdržené finance pomohou dětem zlepšit a změnit jejich budoucí cestu. Rodiny se stále častěji dostávají do vícečetných krizí. Vysoké náklady na základní potřeby, krize bydlení, odchod jednoho z partnerů, závislost na […]

Mladí rodiče nechtějí dávat své děti do ústavu, chtějí je vychovávat doma

Rodiče dětí s postižením se nechtějí uchylovat ke krajnímu řešení, jakým je umístění dítěte do ústavní péče. Chtějí o dítě pečovat doma. K tomu, aby náročnou životní situaci zvládali, potřebují komplexní podporu. Té se jim ale nedostává. Podle statistik se rodiče dvou třetin dětí s postižením o rané péči buď vůbec nedozví, nebo na ni čekají dlouhé měsíce.  Praha, 15. 5. 2023 – Dlouhé měsíce […]

Konference rané péče EURLYAID přinese i diskusní panel zaměřený na dostupnost rané péče v Česku

Na programu Konference rané péče EURLYAID je také diskusní panel nazvaný Každý den se počítá, jehož tématem je zajištění včasné a dostupné pomoci rodinám s těžkým onemocněním či postižením v Česku.  Pro to, aby tyto služby rodiny získaly v prvních kritických týdnech života dítěte, je nezbytná nejen intenzivní spolupráce s pediatry a dalšími zdravotnickými profesionály, ale především dostatečná kapacita těchto služeb. Panel se bude […]

Týden rané péče 2023: Stavíme mosty

16. ročník informační a osvětové kampaně Týden rané péče, kterou pořádá Společnost pro ranou péči, se letos uskuteční netradičně v jarním termínu, od 15. do 21. května. Do akce se zapojí třicítka poskytovatelů sociální služby raná péče z celé České republiky a prostřednictvím médií, akcí pro laiky i odborníky i v online prostoru budou v průběhu celého týdne ukazovat veřejnosti, s čím se musí potýkat rodiny vychovávající dítě s postižením a jak […]

Konference rané péče EURLYAID: Odborníci na péči o děti s postižením se sjedou do Prahy

Praha se 15. a 16. května 2023 stane dějištěm mimořádného mezinárodního setkání odborníků, kteří se zabývají podporou rodin dětí s postižením. Na Konferenci rané péče EURLYAID dorazí na 350 účastníků z celého světa, kromě poradců rané péče také lékaři, sociální pracovníci, speciální pedagogové, pracovníci dětské paliativní péče a mnozí další. Mezinárodní konferenci v hotelu Vienna House Diplomat Prague pořádá Společnost pro ranou péči ve […]

Výtěžek kampaně Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči činí 508 382 korun

508 382 korun. Touto úžasnou částkou podpořili dárci službu rané péče pro rodiny pečující o dítě s vážným hendikepem v rámci kampaně Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči, kterou pořádala Společnost pro ranou péči. Do dvouměsíční kampaně se zapojilo na 300 dárců a přes 80 zapojených zveřejnilo své fotky či nahrávky s reálným namočením se na podporu rodin s dětmi s hendikepem.  Cílem kampaně bylo upozornit […]

1. prosince startuje kampaň Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči

Jako když vás hodí do ledové vody… Tak se cítí rodiče, když se po narození dítěte dozvědí, že jejich dítě bude mít vážný hendikep. A musí se velmi rychle naučit v těchto ledových vodách plavat. Není to snadné, proto hned od startu pomáhá rodinám s dětmi s postižením Společnost pro ranou péči. Pomoci jim ale může i kdokoli další, kdo se zapojí do kampaně nazvané Nebuď srab! […]

Týden rané péče 2022: rodiče mají právo dozvědět se o rané péči včas

Osvětová kampaň Týden rané péče, jejímž organizátorem je Společnost pro ranou péči, má už patnáctiletou tradici. Letos bude probíhat od 7. do 13. listopadu a zapojí se do ní přes třicet poskytovatelů služby rané péče z celé České republiky. Během celého týdne budou prostřednictvím médií, na akcích pro laiky i odborníky i v online prostoru informovat o tom, jak raná péče rodinám s dětmi s postižením […]

Program stimulace zraku zachránil za deset let zrak 4500 dětem

Unikátní služba takzvané rané péče zlepšuje život dětem s různými formami postižení již 32 let. Na děti se zrakovými vadami se zaměřuje Společnost pro ranou péči, která za posledních deset let zachránila zrak 4500 dětem, jen za loňský rok to bylo 614. Terapeuti dětem pomáhají rozvíjet zrak během raného dětství, protože pozdější pomoc již nemusí být účinná. Pobočky […]

Spustili jsme registraci na mezinárodní online konferenci rané péče

Všechny, kdo se při své práci setkávají s rodinami s dětmi s hendikepem, zveme na mezinárodní online konferenci Raná péče – připraveni na budoucnost? Vize a výzvy, která proběhne 24. února 2022 od 10 do 13 hodin. O aktuálních trendech v podpoře rodin s dětmi s hendikepem budou diskutovat odborníci z celého světa. Nebude chybět prostor pro dotazy, diskuze se zúčastní také ministr práce a sociálních věcí Marian […]

1. prosince startuje kampaň Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči

Jako když vás hodí do ledové vody… Takhle se cítí rodiče, když se po narození dítěte dozvědí, že jejich dítě bude mít vážný hendikep. A chtě nechtě se musí rychle naučit v těchto ledových vodách plavat. Není to snadné, proto hned od startu pomáhá rodinám s dětmi s postižením Společnost pro ranou péči. Pomoci jim ale může i kdokoli další, kdo se zapojí do kampaně […]

Týden rané péče 2021

V termínu od 1. do 7. listopadu 2021 proběhne již 14. ročník osvětové kampaně Týden rané péče®, jejímž sloganem pro letošní rok je:  slovo „NEJDE“ neexistuje. Narození dítěte s postižením je náročná životní situace a rodiče se často po stanovení diagnózy svého dítěte cítí, jako by je někdo hodil do ledové vody. Čekají je mnohá obtížná rozhodnutí, která se jim jako raná péče […]

Společnost pro ranou péči mění své logo

Společnost pro ranou péči, která už více než dvě desítky let poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi s postižením, mění od ledna 2021 své logo. Ke změně vizuální identity spolku sdružujícího pobočky v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a Českých Budějovicích a také pracoviště v Karlových Varech, ve Zlíně a ve Žďáru nad Sázavou dochází po osmi letech. Důvodem ke změně byla potřeba zjednodušit […]

Známé osobnosti podporují kampaň 30 let lepších startů do života na pomoc dětem s postižením

30 let lepších startů do života je motto kampaně Společnosti pro ranou péči, která už tolik let bezplatně podporuje rodiny vychovávající děti s postižením. Poradkyně rané péče se věnují rozvoji dětí, ale pomáhají také celé jejich rodině v tom, aby se na nelehkou životní situaci adaptovala co nejlépe. Včasná pomoc hned po narození dítěte má totiž zásadní vliv na to, […]

Týden rané péče připomene 30 let existence rané péče v Česku

{Tisková zpráva} V týdnu od 2. do 8. listopadu 2020 proběhne již třináctý ročník osvětové kampaně Týden rané péče. Vzhledem k aktuálním omezením se mnoho plánovaných akcí přesune do online prostoru, cíle kampaně se ale nemění: zlepšit povědomí široké veřejnosti o tom, čemu čelí rodiny vychovávající dítě s postižením, a jak jim v jejich náročné situaci pomáhá raná péče. […]

Co potřebují rodiče dětí s postižením nebo chronickým onemocněním?

Pečující rodiče jsou vyčerpaní, ale jen 6 procent z nich vidí ideální řešení budoucnosti svých dětí v ústavní péči. I to jsou závěry výzkumu zaměřeného na rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním, který realizoval Nadační fond Avast ve spolupráci s organizací Schola Empirica.  Výzkumná zpráva z dotazníkového šetření nazvaná Analýza potřeb rodičů dětí s postižením nebo chronickým onemocněním přináší výsledky dotazníkového šetření mezi […]

Připojili jsme se ke stanovisku České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání

Společnost pro ranou péči se připojila ke stanovisku České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) k návrhům na změny vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle tohoto stanoviska „navrhované změny omezují školským zákonem garantovaný nárok dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na nezbytnou podporu při vzdělávání, nadto diskriminačním způsobem vylučujícím z podpory plošně celé skupiny žáků na základě druhu jejich znevýhodnění. Zásadní […]

Tisková zpráva: 30 let lepších startů do života

4. 3. 2020 Společnost pro ranou péči slaví v letošním roce třicítku. Na cestě za profesionální podporou rodin, které pečují o dítě s postižením, toho už hodně zvládla, mnohé se naučila a spousta výzev na ni ještě čeká. Dnes působí v 10 krajích České republiky a za dobu své existence doprovázela raným dětstvím více než 3 000 dětí a jejich rodin. První střediska rané péče vznikla […]

Osvětová kampaň Týden rané péče® se blíží

  V týdnu od 4. do 10. listopadu 2019 proběhne již dvanáctý ročník osvětové kampaně Týden rané péče®. Každoročně se do něj zapojují poskytovatelé sociální služby rané péče po celé České republice. Slogan „Každé dítě je úžasné“ zdůrazňuje individualitu každého dítěte, jeho jedinečnost. Dítě je součástí rodiny v mnoha rolích jako syn, dcera, vnuk, vnučka, sestra nebo bratr. Sourozenci jsou […]

Dofinancování sociálních služeb

V současné době sledujeme aktuální dění kolem dofinancování sociálních služeb. Minulý týden se konala v poslanecké sněmovně Parlamentu  České  republiky  mimořádná  schůze svolaná z podnětu pěti opozičních stran, a to kvůli chybějícím dvěma miliardám v sociálních službách. Závěrem poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu financí, aby v termínu do 7. června 2019 předložily Poslanecké sněmovně […]