Ze Společnosti pro ranou péči přejeme Vám všem pokojné, radostné Vánoce a dobrý a naplněný rok 2023.

Ať je vám do skoku každý den!