Společnost pro ranou péči, z. s. 

Klimentská 2
110 00 Praha 1
Česká republika

 

Telefon: +420 777 235 630
Fax: +420 224 817 407
E-mail: centrum@ranapece.cz

 

Bankovní účet veden u ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 126 905 243/0300

 

IČO: 67363610
Společnost pro ranou péči, z. s., je zapsána v obchodním rejstříku, spisová značka L 8491 vedená u Městského soudu v Praze.