Funkční vyšetření zraku je nedílnou součástí naší služby. Instruktorky stimulace zraku těchto speciálních vyšetření provedou několik desítek ročně. V moha případech vyšetřují děti s kombinovaným postižením, které nejsou stabilní v poloze sedu a je nutné děti vhodně zafixovat tak, aby mohly reagovat na zrakové podněty, bez rozptylování nevhodným sedem a nedostatečnou oporou. Díky Světlušce – Nadaci Českého rozhlasu jsme mohli pořídit polohovací zařízení MADITA, díky němuž je možné zajistit, aby vyšetřované děti byly v komfortní pozici a vyšetření mohlo proběhnout v plném rozsahu.

Děkujeme Světlušce – Nadačnímu fondu českého rozhlasu za dlouhodobou podporu našich služeb.