Náš letošní víkendový pobyt byl opět plný aktivního odpočinku, zábavy a smíchu. Nechybělo ani vzájemné sdílení každodenních radostí a starostí, které přináší péče o děti se zdravotním postižením. Už teď se těšíme na další společné setkání!

Pobyt se uskutečnil díky podpoře Olomoucký kraj, projektu „Pobyty pro rodiny pečující o děti se zdravotním postižením a pro osoby se zdravotním postižením“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Děkujeme naším partnerům, Edwards Česká republika, a Světluška – Nadační fond českého rozhlasu, díky jejichž finanční pomoci bylo možné zajistit rodinám spoustu aktivit a zážitků. DĚKUJEME!

Speciální poděkování patří Zdravotní klaun jejichž klauniáda přinesla spoustu smíchu a radosti. DĚKUJEME!