V sídle Oblastní unie neslyšících v Olomouci se v minulém týdnu uskutečnil již 14. Moravský kazuistický seminář pracovníků rané péče. Poradkyně několika organizací rané péče z celé Moravy, které se věnují rodinám dětí se zrakovým, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením vzájemně sdílely zkušenosti z praxe. Letošním tématem semináře byla „Práce s videonahrávkou v rané péči“. Hlavním cílem těchto již tradičních setkání je vzájemné sdílení kazuistik v rané péči, možnost diskuse a načerpání nové inspirace v odborné práci.