Pokud máte zájem vyjádřit připomínku, stížnost či podnět k čemukoliv, co se týká služeb rané péče, můžete se obrátit:

  • na svého poradce
  • na vedoucí střediska Mgr. Karlu Němcovou, Střední novosadská 52, Olomouc 779 00, tel.: 777 234 035
  • na Radu SPRP, Klimentská 2, Praha 1, 110 00
  • Na Radu klientů

 

 

Rada klientů: 

České Budějovice – Karla Matlášková, Zahradní 266, Ševětín 373 63, tel.: 724 709 737

Brno – Jindřiška Kamenská, Oblá 54, Brno 634 00, tel.: 721 817 646

Olomouc – Alena Kvapilová, Ústín 54, Těšetice 783 46, tel.: 585 954 753, 606 758 348, e-mail: kvapilova@mls.cz

Ostrava – Renáta Folwarčná, Bystřice nad Olší 683, 739 95, tel.: 739 584 109

 

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením vaší stížnosti, máte možnost se obrátit na tyto instituce:

  • Krajský úřad Olomouckého kraje (odbor sociálních věcí), Jeremenkova 40b, RCO, Olomouc 779 11
  • nebo na Veřejné ochránce práv, Údolní 39, Brno 602 00, 542 542 888

 

Stížnost, připomínku nebo podnět můžete anonymně podat také prostřednictvím

  • anonymní schránky (=označená poštovní schránka, kterou naleznete po pravé straně za prvními vstupními dveřmi do budovy střediska).

Vaše stížnosti, které mohou být přijaty jak ústně tak písemně, budou zaevidovány. Poté budou vyřízeny vedoucí střediska písemně do 30 dnů a o výsledcích budou informovány všechny zúčastněné strany. V případě, že nemůžete podat stížnost osobně (z důvodů nepřítomnosti, nemoci či jiných), máte možnost pověřit písemnou formou jinou osobu, která vás bude zastupovat. Stížnost můžete podat také anonymně. V tomto případě je zapotřebí, abyste si zvolili za svou osobu zástupce, kterého budeme informovat o výsledku, nebo formu, jakou Vás máme vyrozumět o výsledku (např. výsledek mi zašlete na email xy@seznam.cz) a pokud neakceptujete ani tuto formu, budou výsledky stížností od anonymních stěžovatelů zveřejněny na této stránce.

Pro anonymní podání stížnosti můžete využít také schránku, kterou najdete ve vstupních prostorách střediska rané péče. Schránka je vybírána jednou týdně.

Se všemi údaji bude nakládáno podle Zákona o ochraně osobních údajů a bude zaručena diskrétnost.

Poučení GDPR