Pokud máte zájem vyjádřit připomínku, stížnost či podnět k čemukoliv, co se týká služeb rané péče, můžete se obrátit:

  • na svého poradce
  • na ředitelku pobočky Ing. Martinu Pekařovou, Střední Novosadská 52, Olomouc 779 00, tel.: 777 234 035
  • na Radu SPRP, Klimentská 2, Praha 1, 110 00
  • Na Radu klientů

 

 

Rada klientů: 

Brno – Jitka Smolíková, tel.: +420 737 359 974; e-mail: ji.smolikova@tiscali.cz

Olomouc, pobočka pro zrak – Markéta Flamhum, tel.: +420 775 108 199; e-mail: marketaflamhum@seznam.cz

Olomouc, pobočka pro rodinu – Kateřina Čechová, tel.: +420 776 128 890; e-mail: katerina.cechova@atlas.cz

 

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením vaší stížnosti, máte možnost se obrátit na tyto instituce:

  • Krajský úřad Olomouckého kraje (odbor sociálních věcí), Jeremenkova 40b, RCO, Olomouc 779 11
  • nebo na Veřejné ochránce práv, Údolní 39, Brno 602 00, 542 542 888

 

Stížnost, připomínku nebo podnět můžete anonymně podat také prostřednictvím

  • anonymní schránky (=označená poštovní schránka, kterou naleznete po pravé straně za prvními vstupními dveřmi do budovy střediska).

Vaše stížnosti, které mohou být přijaty jak ústně tak písemně, budou zaevidovány. Poté budou vyřízeny vedoucí střediska písemně do 30 dnů a o výsledcích budou informovány všechny zúčastněné strany. V případě, že nemůžete podat stížnost osobně (z důvodů nepřítomnosti, nemoci či jiných), máte možnost pověřit písemnou formou jinou osobu, která vás bude zastupovat. Stížnost můžete podat také anonymně. V tomto případě je zapotřebí, abyste si zvolili za svou osobu zástupce, kterého budeme informovat o výsledku, nebo formu, jakou Vás máme vyrozumět o výsledku (např. výsledek mi zašlete na email xy@seznam.cz) a pokud neakceptujete ani tuto formu, budou výsledky stížností od anonymních stěžovatelů zveřejněny na této stránce.

Pro anonymní podání stížnosti můžete využít také schránku, kterou najdete ve vstupních prostorách střediska rané péče. Schránka je vybírána jednou týdně.

Se všemi údaji bude nakládáno podle Zákona o ochraně osobních údajů a bude zaručena diskrétnost.

Poučení GDPR