Pravidla pro vyřizování stížností

Poskytovatel má stanovena následující pravidla pro vyřizování stížností. Uživatel služby je s nimi seznámen při uzavření dohody.

  • Uživatel služby může své stížnosti projednat a vyřešit přímo se svým klíčovým pracovníkem.
  • Uživatel služby se může obrátit na vedoucího pracoviště nebo ředitelku Společnosti pro ranou péči.
  • Uživatel služby se může obrátit v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti na nezávislý orgán (Olomoucký kraj, Úřad práce, Veřejný ochránce práv) a Radu klientů, která je složena ze stávajících a bývalých klientů Společnosti pro ranou péči.
  • Stížnost, připomínku nebo podnět může uživatel služby podat anonymně prostřednictvím anonymní schránky (značená poštovní schránka, kterou naleznete v 1.patře po pravé straně před vstupem do střediska). Schránka je vybírána jednou týdně.
  • Stížnosti, mohou být přijaty jak ústně tak písemně, jsou vždy zaevidovány.

Po projednání budou vyřízeny písemně do 30 dnů a o výsledcích budou informovány všechny zúčastněné strany.

GDPR