Orgány spolku:

  • Valná hromada členů
  • Správní rada spolku

 

Správní rada spolku:

  • Mgr. Pavla Matyášová
  • Mgr. Karla Němcová
  • Bc. Vladimíra Salvetová
  • PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.
  • Mgr. Jana Tušlová