Orgány spolku:

 • Valná hromada členů
 • Správní rada spolku

 

Správní rada spolku:

 • Mgr. Pavla Matyášová
 • Mgr. Karla Němcová
 • Bc. Vladimíra Salvetová
 • PhDr. Jitka Barlová
 • Mgr. Jana Tušlová

 

Čestná rada spolku

 • Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D.
 • Ivana Jarníková
 • MUDr. Lumír Kantor
 • Mgr. Marcela Kykalová
 • Ing. Daniela Lombinová
 • Mgr. Anna Šabatová
 • Simona Šustková