Výbor dobré vůle podpořil vzdělávání jedné z našich pracovnic

V Praze proběhl první blok akreditovaného kurzu Práce s rodinou v rané péči, kterého se zúčastnila jedna z našich ostravských poradkyň rané péče. Určen je pro nové kolegyně, které se postupně se vzdělávají v principech a metodách rané péče. Vzdělávání nám pomohl financovat Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Kurz je rozdělen do tří bloků, celkem zahrnuje 68 hodin prezenční výuky a půlroční praxi. Výuku zajišťuje zkušený lektorský tým složený nejen z pracovníků rané péče, ale také z lékařů, psychologů a dalších odborníků. Úvodní témata o uživatelích rané péče a systému péče o ohrožené děti a transformaci služeb přednášela Terezie Hradilková, která se významně zasloužila o zavedení a uzákonění rané péče v Česku. Další dva bloky proběhnou v Olomouci. 

Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za finanční podporu vzdělávání, které je nesmírně důležité pro to, aby rodiny v rané péči obdrželi plně profesionální, kvalitní a dobře cílenou podporu. Díky!