Pokud máte zájem vyjádřit připomínku, stížnost či podnět k čemukoliv, co se týká služby rané péče, můžete se obrátit:

  • na svého poradce rané péče;
  • na ředitelku pracoviště Vladimíru Salvetovou, Rodinná 2719/57, 700 30 Ostrava, tel.: 774 242 736, e-mail: ostrava@ranapece.cz;
  • na Radu SPRP, Klimentská 2, 110 00 Praha 1;
  • na Radu klientů.

 

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením vaší stížnosti, máte možnost obrátit se na nezávislé orgány:

  • úřad příslušného kraje: Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava;
  • Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 542 542 888.

 

Stížnosti, které mohou být přijaty jak ústně, tak písemně, jsou zaevidovány. Poté jsou vyřízeny ředitelkou pracoviště písemně do 30 dnů a o výsledcích jsou informovány všechny zúčastněné strany. V případě, že nemůžete stížnost podat osobně (z důvodů nepřítomnosti, nemoci či jiných důvodů), máte možnost pověřit písemnou formou jinou osobu, která vás bude zastupovat. Stížnost můžete podat také anonymně. V tomto případě je zapotřebí, abyste si zvolil/a za svou osobu zástupce, kterého budeme informovat o výsledku, nebo formu, jakou vás máme vyrozumět o výsledku (např. výsledek mi zašlete na e-mail xy@seznam.cz). Pro anonymní podání stížnosti můžete využít také schránku, která se nachází ve vstupních prostorách pracoviště rané péče. Schránka je vybírána jednou týdně.