Komunitní plánování

Jsme zapojeni do pracovních skupin komunitních plánování mnoha měst a obcí Moravskoslezského kraje:

Statutární město Ostrava

http://www.kpostrava.cz/

 

Statutární město Frýdek-Místek

http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/socialni-sluzby/komunitni-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb/

 

Statutární město Havířov

http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/komunitni-plan.html

 

Statutární město Karviná

http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/magistrat/struktura/OSO/komunitni_planovani

 

Statutární město Opava

http://www.opava-city.cz/komunitni-planovani/

 

Město Bohumín

http://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/komunitni-planovani/1543-komunitni-planovani.html

 

Město Český Těšín

http://www.tesin.cz/aktuality/3-komunitni-plan-socialnich-sluzeb-mesta-cesky-tesin-na-leta-2014-2016/

 

Město Frýdlant nad Ostravicí  

http://www.frydlantno.cz/portal/verejna-sprava/komunitni-planovani/

 

Město Kopřivnice

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=planovani-socialnich-sluzeb-koprivnice

 

Město Krnov

http://www.krnov.cz/_programs/Article.asp?sid=122&mid=6

 

Město Nový Jičín

http://www.novyjicin.cz/cz/mesto/socialni-sluzby/planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb/

 

Město Orlová

http://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/odbory/odbor-socialni-a-zdravotni-cinnost/komunitni-planovani/

 

Město Rýmařov

http://www.rymarov.cz/socialni-sluzby

 

 

SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍCI

Nejčastěji spolupracujeme s následujícími odborníky:

 

MUDr. Zuzana Válková, CSc.

MUDr. Ľubica Ludvová

MUDr. Ladislava Webrová

MUDr. Andrea Zakoutová

MUDr. Jan Všetička

MUDr. Zdeňka Wandrolová

Mgr. Martina Pastuchová

Mgr. Marcela Jarolímová

Mgr. Barbora Knápková

Mgr. Zuzana Švédová, DiS.