Komunitní plánování

Jsme zapojeni do pracovních skupin komunitních plánování mnoha měst a obcí Moravskoslezského kraje:

Statutární město Ostrava

http://www.kpostrava.cz/

 

Statutární město Frýdek-Místek

http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/socialni-sluzby/komunitni-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb/

 

Statutární město Havířov

http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/komunitni-plan.html

 

Statutární město Karviná

http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/magistrat/struktura/OSO/komunitni_planovani

 

Statutární město Opava

http://www.opava-city.cz/komunitni-planovani/

 

Město Bohumín

http://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/komunitni-planovani/1543-komunitni-planovani.html

 

Město Český Těšín

http://www.tesin.cz/aktuality/3-komunitni-plan-socialnich-sluzeb-mesta-cesky-tesin-na-leta-2014-2016/

 

Město Frýdlant nad Ostravicí  

http://www.frydlantno.cz/portal/verejna-sprava/komunitni-planovani/

 

Město Kopřivnice

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=planovani-socialnich-sluzeb-koprivnice

 

Město Krnov

http://www.krnov.cz/_programs/Article.asp?sid=122&mid=6

 

Město Nový Jičín

http://www.novyjicin.cz/cz/mesto/socialni-sluzby/planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb/

 

Město Orlová

http://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/odbory/odbor-socialni-a-zdravotni-cinnost/komunitni-planovani/

 

Město Rýmařov

http://www.rymarov.cz/socialni-sluzby

 

 

VOLNÉ SDRUŽENÍ POSKYTOVATELŮ RANÉ PÉČE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Jsme aktivně zapojeni do Volného sdružení poskytovatelů rané péče v Moravskoslezském kraji, což je neformální platforma, která v našem kraji funguje už od roku 2005. Mezi cíle sdružení patří prosazování rané péče jako terénní sociální služby, podpora kvality služby, prezentace rané péče laické i odborné veřejnosti a také potencionálním uživatelům. Scházíme se zpravidla 3–4x za rok k výměně zkušeností, reagování na aktuální témata jednotlivých poskytovatelů, k společnému projednávání a prosazování zájmů v rámci našeho kraje, ale také k nastavování pravidel poskytování služby rané péče. Za účasti členů sdružení vznikl také model služby rané péče, dostupný zde: https://www.msk.cz/cs/temata/socialani/modely-socialnich-sluzeb-1590/

 

 

SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍCI

Nejčastěji spolupracujeme s následujícími odborníky:

MUDr. Zuzana Válková, CSc.

MUDr. Ľubica Ludvová

MUDr. Ladislava Webrová

MUDr. Andrea Zakoutová

MUDr. Jan Všetička

MUDr. Zdeňka Wandrolová

Mgr. Martina Pastuchová

Mgr. Marcela Jarolímová

Mgr. Barbora Knápková

Mgr. Zuzana Švédová, DiS.

 

DALŠÍ INFORMACE O RANÉ PÉČI V ČESKU

Další informace o systému rané péče v České republice, data, analýzy, informace, naleznete na stránce Raná péče v České republice.