Ve 12. kole Nadačního fondu Tesco v projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ získaly první místo naše 2 projekty „Učíme děti s postižením zraku dívat se na svět“. Díky nadačnímu příspěvku dostanou rodiny pečující o děti s postižením zraku nebo s ohrožením ve vývoji dítěte ranou péči včas a přímo u nich doma – v bezpečném prostředí, kde děti dosahují největších pokroků. Moc za tyto rodiny děkujeme!