Díky finančnímu příspěvku Nadaci O2 z grantového projektu Ruku na srdce se uskutečnilo vzdělání pražského týmu poradkyň rané péče a fundraiserky na přelomu 2022 a 2023.

Nadační příspěvek jsme využili na vzdělávání poradkyň, které zvýšilo jejich odbornost při práci s rodinami pečující o dítě se zdravotním hendikepem a pro fundraisera. Kurzy proběhly od podzimu 2022 do jara 2023.

Jako 1. se v srpnu realizoval kurz pro fundraiserku – Online kurz Recept na dobrý projekt zaměřen na získání know how pro psaní úspěšných grantů a projektů. Byl velice inspirativní, skvěle strukturovaný v podání ředitelky NROS.

Dalším kurzem následovalo březnové zaměření na Dětskou paliativní péči od Cesty domů. Poradkyně jsou po absolvování kurzu schopny s rodinou otevírat náročné téma smrti, nabídnout jí bezpečnou atmosféru pro probrání situace, využít synergie s ostatními podpůrnými skupinami kolem rodiny a také umí nabídnout i pozůstalostní péči.

Následujícím kurzem v dubnu byla Škola papání, která měla za úkol se zaměřit na zásadní oblast u dětí s postižením – Jak umožnit stravování dítěti s hendikepem? Cenné zkušenosti, praktické tipy a chuť přistupovat k netradičnímu pojetí problematiky se linuly celým kurzem.

Posledním třídenním trojbojem byl kurz Alternativní a Augmentativní komunikace od Tudytam, která vyjasnila problematiku náročné komunikace s dítětem s postižením. Díky vzdělávání jsou poradkyně schopny s rodiči nastavit alternativní způsob komunikace i u dítěte s vážným kombinovaným postižením. Dochází tak k prohloubení vztahu rodič – dítě.

Děkujeme Nadaci O2 za finanční podporu vzdělávání, které je nesmírně důležité pro to, aby rodiny v rané péči obdrželi plně profesionální, kvalitní a dobře cílenou podporu. Díky!