Pokud máte zájem vyjádřit připomínku, stížnost či podnět k čemukoliv, co se týká služeb rané

péče, můžete se obrátit:

• na svého poradce

• na předsedkyni Společnosti pro ranou péči, z.s. Mgr. Pavla Matyášová, 774 734 035

• na Radu SPRP, Klimentská 2, Praha 1, 110 00

• Na Radu klientů

 

Rada klientů:

České Budějovice – Karla Matlášková, Zahradní 266, 373 63 Ševětín, tel.: 724 709 737

Brno – Jindřiška Kamenská, Oblá 54, 634 00 Brno, tel.: 721 817 646

Olomouc – Alena Kvapilová, Ústí 54, 783 46 Těšetice, tel.: 585 954 753, 606 758 348, mail: kvapilova@mls.cz

Ostrava – Renáta Folwarčná, Bystřice nad Olší 683, 739 95, tel.: 739 584 109

 

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením vaší stížnosti, máte možnost se obrátit na tyto

instituce:

• na úřad příslušného kraje

• nebo na Veřejné ochránce práv, Brno, Údolní 39, 602 00, 542 542 888

 

Vaše stížnosti, které mohou být přijaty jak ústně tak písemně, budou zaevidovány. Poté budou  vyřízeny písemně do 30 dnů a o výsledcích budou informovány všechny zúčastněné strany.

Se všemi údaji bude nakládáno podle Zákona o ochraně osobních údajů a bude zaručena diskrétnost.