Jako když vás hodí do ledové vody… Tak se cítí rodiče, když se po narození dítěte dozvědí, že jejich dítě bude mít vážný hendikep. A musí se velmi rychle naučit v těchto ledových vodách plavat. Není to snadné, proto hned od startu pomáhá rodinám s dětmi s postižením Společnost pro ranou péči. Pomoci jim ale může i kdokoli další, kdo se zapojí do kampaně nazvané Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči, která startuje 1. prosince.

Cílem kampaně je získat finanční prostředky na podporu rodin s dětmi s postižením formou rané péče. Učinit tak může každý na webu www.nebudsrab.cz. Neméně důležitým cílem kampaně je upozornit na to, jakému náporu čelí rodiny dětí s postižením a jak jim v nesmírně náročném období může bezplatná služba rané péče pomoci.

Když se život rázem otočí o 180 stupňů

 „Kampaní chceme ukázat, jak se rodinám po narození dítěte s vážným hendikepem rázem změní život. Děti i jejich rodiče jsou neskuteční bojovníci, dennodenně dokazují, že nejsou žádní ,srabi̕. Je to drsně řečeno, ale realita těchto rodin často drsná je. Absolvují nespočet vyšetření, rodiče čelí nejistotě, obavám o budoucnost, často i psychickému a fyzickému vyčerpání. Naštěstí na to nemusejí zůstat sami, pomoci může terénní služba rané péče,“ popisuje situaci rodin dětí s postižením Vladimíra Salvetová, ředitelka ostravské pobočky Společnosti pro ranou péči.

Jak raná péče pomáhá

Pracovnice rané péče jezdí za rodinami přímo domů a ukazují rodičům, jak mohou podporovat vývoj dítěte, jak s ním komunikovat, jak upravit domácí prostředí. Zapůjčí nezbytné pomůcky, poskytnou rodině sociální poradenství a mnoho dalšího. Financování rané péče je ovšem vícezdrojové, to znamená, že vedle dotačních programů krajů, měst a obcí a příspěvků nadací je závislé také na darech soukromých osob a firem. Bez těchto darů by raná péče nemohla fungovat. Proto je jakákoli finanční pomoc od dárců nesmírně cenná.

Symbolické namočení

Kromě finančního daru mohou lidé rodiny dětí s postižením a ranou péči v rámci kampaně podpořit také symbolickým namočením do studené vody a vyjádřit tak svou sounáležitost s rodinami. Vůbec nemusí jít jen o otužilce, namočit se lidé mohou i tak, že si dají studenou sprchu, smočí nohu v potoce, ponoří ji do lavoru. Každý také může vyzvat k ponoru své přátele, kolegy, známé. Kampaň poběží do konce ledna 2022.

Hlavním mediálním partnerem kampaně je Český rozhlas. Podrobnější informace ke kampani i snímky či videa těch, kdo se už namočili, jsou dostupné na www.nebudsrab.cz

„Děkujeme všem, kdo se do kampaně zapojí, nejen za finanční podporu, ale i za šíření povědomí o kampani, za sdílení na sítích. Díky všem, kdo se do toho namočí s námi!“ uzavírá Vladimíra Salvetová.