ředitelka pobočky

Mgr. Karla Němcová, tel. 777 234 034; reditelka.brno@ranapece.cz

 

poradkyně rané péče:

Bc. Silvie Slámová, tel. 774 240 234; silvie.slamova@ranapece.cz

 

poradkyně rané péče:

Bc. Michaela Orságová, tel. 773 944 034; michaela.orsagova@ranapece.cz

poradkyně rané péče:

Bc. et Bc. Olga Pidrová, tel. 774 567 134; olga.pidrova@ranapece.cz

poradkyně rané péče:

Mgr. Dagmar Pelcová, tel. 775 441 545; dagmar.pelcova@ranapece.cz

poradkyně rané péče:

Bc. Tereza Navrátilová, tel. 774 567 734; tereza.navratilova@ranapece.cz

poradkyně rané péče:

Bc. Anežka Mrvíková, tel. 775 899 340; anezka.mrvikova@ranapece.cz

 

 instruktorka stimulace zraku a poradkyně rané péče

Zuzana Chramostová, Dis., tel. 778 772 455; zuzana.chramostova@ranapece.cz

 instruktorka stimulace zraku a poradkyně rané péče:

Mgr. Kateřina Polanková, tel. 770 119 656; katka.polankova@ranapece.cz

metodička a poradkyně rané péče:

Mgr. Eva Hrachovinová, tel. 774 874 165; eva.hrachovinova@ranapece.cz

finanční koordinátorka:

Marie Kejíková, tel. 773 944 014; marie.kejikova@ranapece.cz

fundraiserka:

Mgr. Irena Jelínková, MSc., tel. 770 126 000; irena.jelinkova@ranapece.cz

koordinátorka sociálních služeb:

Mgr. Lucie Špuláková, tel. 777 234 134; lucie.spulakova@ranapece.cz

manažerka metodického centra

Bc. Hana Nováková, tel. +420 602 541 194, info@ranapece.cz