Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě s postižením.

Podpořte 812 dětí s postižením společně s Izabelkou, Natálkou, Stellinkou, Matyáškem, Anetkou, Haničkou, Eliáškem a Vilíkem.

Akce

Studenti Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci navštívili naši pobočku

Naše poradkyně rané péče Zuzana Haiclová v rámci doktorského studia zajišťuje výuku studentům v oboru speciální pedagogiky. Studenti si mohli vyzkoušet, jak funguje multisenzorická místnost, i to, jaké pocit prožívá osoba, která má omezené možnosti pohybu a jaké zásady je vhodné v takové situaci dodržovat.        

Děti se vlnily v rytmu hudby

Naše pobočka přivítala letošní rok v rytmu hudby. Pro malé děti má hudba významný vliv na jejich vývoj. Poslouchání melodií a rytmů může pomoci rozvíjet sluchové a hudební schopnosti. Děti se mohou učit zpívat jednoduché písně, tančit nebo se učit hrát na hudební nástroje. Hudba může být také použita jako prostředek ke zklidnění a uvolnění dětí, […]

„Budoucnost rané péče aneb využití moderních technologií v sociální práci a zdravotnictví“

Dne 24. 1. 2024 naše paní ředitelka Mgr. Pavla Matyášová se aktivně účastnila Kulatého stolu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o budoucnosti rané péče. Jsme rádi, že tak pokračuje série setkání za účasti klíčových osob z Ministerstva zdravotnictví České republiky, Ministerstva práce a sociálních věcí a poslanců věnujících se rané péči, kterou odstartovala v květnu naše Konference rané péče […]

Vzdělávání pro kolegy odborníky v Olomouci

Naše  pobočka pořádá pro pracovníky Dětského centra Ostrůvek vzdělávací akci na téma Práce s rodinou a dítětem se specifickými potřebami. V úterý 17. 1. 2024 proběhlo již druhé společné setkání, které bylo věnováno psychomotorickému vývoji dětí od narození do sedmi let. Poradkyně Veronika Němečková seznámila účastníky s možnostmi, jak psychomotorický vývoj u dětí vyhodnotit, a především jakých odchylek si ve […]

Mikulášská besídka – 12. 12. 2023

Naše pobočka uspořádala již tradiční Mikulášskou besídku v Rodinném zábavním parku Krokodýlek v Olomouci. Samozřejmě za námi přišli Mikuláš, čert a anděl. Děti nám zazpívaly nebo přednesly básničku a dostaly sladkou odměnu. Strávený čas s rodinami a dětmi s Mikulášem je výbornou příležitostí k vytvoření vánoční atmosféry, sdílení lásky a radosti. Děkujeme všem sponzorům a dárcům, kteří podpořili tuto akci. […]

Dárková sada produktů s modrotiskem

Pokud přemýšlíte, jak udělat radost svým blízkým, klikněte na https://www.ranapece.cz/olomouc2-eshop/. Najdete zde naši produktovou řadu, která je kopií originálu modrotisku. Modrotisk je tradiční technika potisku textilií, zrcadlí se v ní tradiční hodnoty rodiny, a také přináší pomoc potřebným. Tuto tradici jsme spojili s posláním pomoci a podpory. Děkujeme Vám za Vaši podporu a doufáme, že se Vám […]

ČSOB Pomáhá regionům – podpořte náš projekt – Každé dítě je úžasné, i když trochu jinak

Až do 9. 1. 2024 můžete podpořit ranou péči v projektu ČSOB Pomáhá regionům. A co je obsahem našeho projektu? Diagnózu dětí s postižením nebo závažným onemocněním nezměníme. Pomůže jim žít život lépe. Proběhnou společná setkání pro rodiny s dětmi s postižením. Společně strávený čas s ostatními pomůže rodinám k načerpání energie, získání nových poznatků, dovedností a kontaktů. Rodičům, kteří pečují o dítě s postižením […]

Příběhy rodičů

  • Závěr pro začátek
    aneb jak mi pomohla raná péče Sedím v bílém křesílku v kanceláři paní vedoucí. Na stole mám kávu a výbornou buchtu. Jak byste zhodnotila naše středisko? Čím Vám pomohlo? V hlavě mi zní: vším! Prostě vším! Přístup všech, a hlavně mojí poradkyně, byl prostě úžasný! Ale asi bych se měla vrátit na začátek. Něco není v pořádku, našeptává mi […]
            Všechny příběhy

Videogalerie