Mgr. Pavla Matyášová
statutární zástupce a ředitelka pobočky
metodička
Členka správní rady spolku Společnosti pro ranou péči, z.s.
tel: 774 734 035
e-mail: reditelka.olomouc2@ranapece.cz

Vystudovala jsem obor Dětská sestra, následně už při zaměstnání magisterský studijní program Pedagogika – správní činnost na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 1990 jsem pracovala na Hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a následně na Novorozeneckém oddělení už jako staniční sestra se specializací. V tomto období jsem spoluzakládala občanské sdružení Šance, které dosud podporuje rodiny s dětmi s poruchou krvetvorby, a byla jsem u zrodu Nadace pro výzkum rakoviny. Přednášela jsem budoucím zdravotním sestrám, lékařům a podpořila spoustu rodičů se závažně nemocnými dětmi.

V roce 2006 jsem začala spolupracovat se Společností pro ranou péči v olomoucké pobočce pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením jako poradce rané péče a vedoucí pracoviště. V Olomouckém kraji tehdy neexistovala podpora rané péče pro rodiče dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, od roku 2010 jsem se proto s pomocí kraje, nadací i soukromých dárců podílela na založení a vybudování pracoviště zaměřeného na podporu těchto rodin. Aktuálně poskytuje dvě služby, ranou péči s kapacitou 130 rodin a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s kapacitou 30 rodin. Od roku 2009 do roku 2018 jsem zastávala funkci předsedkyně Společnosti pro ranou péči a nyní jsem členkou správní rady a ředitelkou pracoviště.

Ze své zkušenosti i rodinného zázemí vnímám, že děti mají být šťastné, vyrůstat v bezpečí, v lásce, i když jsou těžce nemocné nebo s postižením. K tomu je právě důležitá maximální podpora rodičů, kteří se o dítě starají, bez ohledu na jejich víru a společenský status.

Kurzy:
Pomaturitní specializační studium: Ošetřovatelství pro děti a dorost
Kurz poradce rané péče
Kurz instruktora stimulace zraku
Dobrovolnictví v náročných a tabuizovaných oblastech zdravotní a sociální péče
Kurz deinstitucionalizace
Hodnotící a motivační pohovory s pracovníky
Strategické řízení a plánování
Posilování týmové výkonnosti a soudržnosti
Komunikace o smrti a umírání v sociální práci
Moderní fundraising v sociálních službách
Na osobu zaměřený přístup v sociální péči
Intuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence a intervence
Kurz krizové intervence
Vedení rozhovoru
Hypnoterapie zaměřená na řešení
Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii
Leadership akademie pro ranou péči

Aktivní přednášková činnost:
Lektor a partner UPOL v projektu Akční pole sociální práce
Supervizní činnost Maltézská pomoc Olomouc
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, výuka somatopedie
Aktivní účast na konferencích a kongresech v oblasti hematoonkologie u dětí, pediatrie
Dosud aktivní účast na konferencích a kongresech v oblasti neonatologie, pediatrie, sociálních služeb

Publikační činnost:
MATYÁŠOVÁ, Pavla a Lenka KOUBKOVÁ, ed. Jsme v tom všichni: Posila pro rodiče pečující o dítě s postižením aneb Jak to vidí sourozenci. Olomouc: Středisko rané péče SPRP Olomouc, Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, 2016. ISBN 978-80-906077-2-9.

 

 

Bc. Karla Špičáková, DiS.
sociální pracovnice
tel: 777 708 922
e-mail: sas@ranapece.cz

Vystudovala jsem bakalářský program Sociální politika a sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během studia jsem absolvovala několik odborných praxí v různých organizacích a také jsem působila jako dobrovolník v olomouckém K-centru. V sociální oblasti se pohybuji devět let. Od roku 2018 pracuji ve Společnosti pro ranou péči na pozici poradkyně sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Baví mě věnovat se rodinám v přirozeném prostředí a společně usilovat o to, aby se děti dobře vyvíjely, vzdělávaly se a čekala je dobrá budoucnost. Zároveň vidím jako důležité, aby děti, pokud možno, vyrůstaly ve své rodině a měly domov, na který se mohou spolehnout. Mým hlavním cílem je, aby děti i rodiče byli spokojení a naše vzájemná spolupráce směřovala k tomu, že děti najdou ve společnosti své místo, kde se budou cítit dobře.

Kurzy:
Studium pro logopedické asistenty
Krizová intervence
Motivační rozhovory
Práce s hranicemi klienta
Psychiatrické minimum
Systematická práce s rodinami

 

Bc. Pavlína Koláříková, DiS.
sociální pracovnice
tel: 770 197 574
e-mail: sas@ranapece.cz

 

 

Ing. Hana Burgetová
koordinátorka sociálních služeb
tel: 778 766 555
e-mail: olomouc2@ranapece.cz

Vystudovala jsem bakalářský studijní program Ekonomika a management a následně magisterský studijní program Řízení technologických rizik na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Po studiích jsem začala pracovat v olomoucké pobočce Společnosti pro ranou péči. Mým úkolem je zajišťování organizačních a administrativních věcí. Na mé práci mě baví různorodost pracovních úkolů –⁠ ráda se věnuji přípravě a konání akcí pro klientské rodiny a veřejnost. Zodpovídám za nákupy, správu webových stránek, správu vozového parku a další administrativu spojenou s chodem pracoviště. Podílím se na administraci dotačních projektů a programů, žádostí o podporu a podobně. Jsem ráda, že můžu pracovat v organizaci, která pomáhá rodinám v jejich nelehké životní situaci, a že mi má práce dává smysl.

Kurzy:
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Práce s klientem v krizi v sociálních službách – praktický workshop ke krizové intervenci
Principy uplatňování asertivity v pracovním týmu v sociálních službách
Jak vést dokumentaci v sociálních službách
Jak vytvářet působivé prezentace
GDPR, ochrana osobních údajů v sociálních službách
Kurz obchodní a úřední korespondence
CANVA pro neziskovky

 

 

Pavla Kočišová
koordinátorka finanční a hospodářské agendy/účetní
tel: 778 11 22 35
e-mail: koordinator.olomouc2@ranapece.cz

V roce 1997 jsem ukončila maturitní zkouškou pětileté studium na Obchodní akademii v Olomouci. Vzhledem k tomu, že jsem v 15 letech vůbec netušila, co bych mohla v dospělosti dělat, myslím, že obchodní akademie byla dobrá volba. Práce s čísly, analýzy dat, přípravy rozpočtů a samotné účetnictví je to, co mě opravdu baví. Před nástupem do Společnosti pro ranou péči jsem pracovala ve třech organizacích a ve všech jsem získala nemalé ekonomické a účetnické znalosti. S ranou péčí jsem se seznámila již v roce 2010, kdy vznikla naše pobočka v Olomouci – a to z pozice rodiče, který právě potřebuje pomoc a oporu při péči o dítě s handicapem. Jelikož jsme se již v této době stali „členy rodiny rané péče“, vůbec jsem neváhala, když mi byla v listopadu 2018 nabídnuta práce ve Společnosti pro ranou péči na pozici finančního koordinátora a účetní.

 

Pavlína Budníková
administrativní pracovnice
tel: 778 766 555
e-mail: olomouc2@ranapece.cz