Mgr. Pavla Matyášová
statutární zástupce a ředitelka pobočky
metodička
Členka správní rady spolku Společnosti pro ranou péči, z.s.
tel: 774 734 035
e-mail: reditelka.olomouc2@ranapece.cz

Vystudovala jsem obor Dětská sestra, následně už při zaměstnání magisterský studijní program Pedagogika – správní činnost na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 1990 jsem pracovala na Hematoonkologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a následně na Novorozeneckém oddělení už jako staniční sestra se specializací. V tomto období jsem spoluzakládala občanské sdružení Šance, které dosud podporuje rodiny s dětmi s poruchou krvetvorby, a byla jsem u zrodu Nadace pro výzkum rakoviny. Přednášela jsem budoucím zdravotním sestrám, lékařům a podpořila spoustu rodičů se závažně nemocnými dětmi.

V roce 2006 jsem začala spolupracovat se Společností pro ranou péči v olomoucké pobočce pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením jako poradce rané péče a vedoucí pracoviště. V Olomouckém kraji tehdy neexistovala podpora rané péče pro rodiče dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, od roku 2010 jsem se proto s pomocí kraje, nadací i soukromých dárců podílela na založení a vybudování pracoviště zaměřeného na podporu těchto rodin. Aktuálně poskytuje dvě služby, ranou péči s kapacitou 130 rodin a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s kapacitou 30 rodin. Od roku 2009 do roku 2018 jsem zastávala funkci předsedkyně Společnosti pro ranou péči a nyní jsem členkou správní rady a ředitelkou pracoviště.

Ze své zkušenosti i rodinného zázemí vnímám, že děti mají být šťastné, vyrůstat v bezpečí, v lásce, i když jsou těžce nemocné nebo s postižením. K tomu je právě důležitá maximální podpora rodičů, kteří se o dítě starají, bez ohledu na jejich víru a společenský status.

Kurzy:
Pomaturitní specializační studium: Ošetřovatelství pro děti a dorost
Kurz poradce rané péče
Kurz instruktora stimulace zraku
Dobrovolnictví v náročných a tabuizovaných oblastech zdravotní a sociální péče
Kurz deinstitucionalizace
Hodnoticí a motivační pohovory s pracovníky
Strategické řízení a plánování
Posilování týmové výkonnosti a soudržnosti
Komunikace o smrti a umírání v sociální práci
Moderní fundraising v sociálních službách
Na osobu zaměřený přístup v sociální péči
Intuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence a intervence
Kurz krizové intervence
Vedení rozhovoru
Hypnoterapie zaměřená na řešení
Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii
Leadership akademie pro ranou péči

Aktivní přednášková činnost:
Lektor a partner UPOL v projektu Akční pole sociální práce
Supervizní činnost Maltézská pomoc Olomouc
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, výuka somatopedie
Aktivní účast na konferencích a kongresech v oblasti hematoonkologie u dětí, pediatrie
Dosud aktivní účast na konferencích a kongresech v oblasti neonatologie, pediatrie, sociálních služeb

Publikační činnost:
MATYÁŠOVÁ, Pavla a Lenka KOUBKOVÁ, ed. Jsme v tom všichni: Posila pro rodiče pečující o dítě s postižením aneb Jak to vidí sourozenci. Olomouc: Středisko rané péče SPRP Olomouc, Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, 2016. ISBN 978-80-906077-2-9.

 

Bc. Karla Špičáková, DiS.
sociální pracovnice
tel: 777 708 922
e-mail: sas@ranapece.cz

Vystudovala jsem bakalářský program Sociální politika a sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci. Za dobu studia jsem absolvovala několik odborných praxí v různých organizacích a působila jsem také jako dobrovolník v olomouckém K-centru.  V sociální oblasti se pohybuji osm let. Od roku 2018 pracuji ve Společnosti pro ranou péči na pozici poradkyně sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Baví mě věnovat se rodinám v přirozeném prostředí a společně usilovat o to, aby se děti dobře vyvíjely, vzdělávaly se a čekala je dobrá budoucnost. Zároveň vidím jako důležité, aby děti pokud možno vyrůstaly ve své rodině a měly domov, na který se mohou spolehnout. Mým hlavním cílem je, aby děti i rodiče byli spokojení a naše vzájemná spolupráce směřovala k tomu, že děti najdou ve společnosti své místo, kde se budou cítit dobře.

Kurzy:
Studium pro logopedické asistenty
Krizová intervence
Motivační rozhovory
Práce s hranicemi klienta
Psychiatrické minimum

 

Mgr. Ivana Bařinková
sociální pracovnice
tel: 770 197 574
e-mail: sas@ranapece.cz

Vystudovala jsem bakalářský program  Sociální politika a sociální práce na CMTF Univerzity Palackého v Olomouci a následně magisterský program Sociální práce na Ostravské univerzitě v Ostravě. Již v rámci praxe na vysoké škole mě zajímalo téma rodiny a mohla jsem si projít různými organizacemi, které se touto cílovou skupinou zajímají od tehdejšího Fondu ohrožených dětí až po oddělení sociálně právní ochrany dětí. Ve Společnosti pro ranou péči pracuji od roku 2021 jako terénní pracovník pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Mezitím jsem pracovala s duševně nemocnými a seniory, dále jako mentorka bydlení nebo dluhová poradkyně. Mám za sebou sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii. Problematika rodiny mě zajímá proto, že rodinu beru jako komplexní systém, který má svoji funkci a význam a posunutí jednoho článku vyvolá změnu v celém systému. Pokud tyto položky selhávají, je potřeba podpora nebo intervence sociální nebo terapeutická. Baví mě podporovat a posouvat rodinu nejen jako celek, ale i jako jednotlivce a pomáhat při rozvoji dětí, které neměly ideální podmínky ve svém rozvoji.

Kurzy:
Sebezkušenostní výcvik v integrované psychoterapii
Kurz krizové intervence
Motivační rozhovory
Kurz Care I,II

 

Ing. Hana Burgetová
koordinátorka sociálních služeb
tel: 778 766 555
e-mail: olomouc2@ranapece.cz

Vystudovala jsem bakalářský studijní program Ekonomika a management a následně magisterský studijní program Řízení technologických rizik na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Po studiích jsem začala pracovat v olomoucké pobočce Společnosti pro ranou péči. Na mé práci mě baví různorodost pracovních úkolů, ráda se věnuji přípravě a konání akcí pro klientské rodiny a veřejnost. Mým úkolem je zajišťování organizačních a administrativních věcí pracoviště. Zodpovídám za nákupy, správu webových stránek, správu vozového parku a další administrativu spojenou s chodem pracoviště. Podílím se na administraci dotačních projektů a programů, žádostí o podporu a podobně. Jsem ráda, že můžu pracovat v organizaci, která pomáhá rodinám v jejich nelehké životní situaci, a že mi má práce dává smysl.

Kurzy:
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Principy uplatňování asertivity v pracovním týmu v sociálních službách
Jak vést dokumentaci v sociálních službách
Jak vytvářet působivé prezentace
GDPR, ochrana osobních údajů v sociálních službách
Kurz obchodní a úřední korespondence

 

Pavla Kočišová
koordinátorka finanční a hospodářské agendy/účetní
tel: 778 11 22 35
e-mail: koordinator.olomouc2@ranapece.cz

V roce 1997 jsem ukončila maturitní zkouškou pětileté studium na Obchodní akademii v Olomouci. Vzhledem k tomu, že jsem v 15 letech vůbec netušila, co bych mohla v dospělosti dělat, myslím, že obchodní akademie byla dobrá volba. Práce s čísly, analýzy dat, přípravy rozpočtů a samotné účetnictví je to, co mě opravdu baví. Před nástupem do Společnosti pro ranou péči jsem pracovala ve třech organizacích a ve všech jsem získala nemalé ekonomické a účetnické znalosti. S ranou péčí jsem se seznámila již v roce 2010, kdy vznikla naše pobočka v Olomouci – a to z pozice rodiče, který právě potřebuje pomoc a oporu při péči o dítě s hendikepem. Jelikož jsme se již v této době stali „členy rodiny rané péče“, vůbec jsem neváhala, když mi byla nabídnuta práce ve Společnosti pro ranou péči na pozici účetní a finančního koordinátora v listopadu roku 2018.

 

Jadwiga Mikolov
administrativní pracovnice

Vystudovala jsem obor Mechanik na odborném lyceum v Inowroclawi.  Dlouhodobě jsem byla zaměstnána jako účetní ve školní jídelně na základní škole v Šumperku. Od roku 2018 pracuji v olomoucké pobočce Společnosti pro ranou péči jako administrativní pracovnice. Mým úkolem je zajišťovat běžnou administrativní práci, podílet se na vyúčtování dotací, nakupovat pomůcky a kancelářské potřeby a starat se o běžný chod střediska. Podílím se na přípravě a realizaci akcí, které pořádáme. Velkou výzvou je pro mě Potravinová banka. Naše společnost spolupracuje s Charitou Olomouc, která zajišťuje potraviny pro nejchudší obyvatelstvo. Prostřednictvím Charity tak můžeme pomáhat rodinám v jejich nepříznivé finanční situaci. Těší mě, že se mohu podílet na pomoci těm, kdo to potřebují nejvíc.

Kurzy:
Kurz obchodní a úřední korespondence