PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.

ředitelka pobočky

Tel.: 777 234 036

reditelka.praha@ranapece.cz

Jitka vystudovala speciální pedagogiku na Karlově univerzitě v Praze. Doktorská studia dělala se zaměřením na problematiku rané péče.

Profesně se věnovala především dětem s kombinovaným postižením a s diagnózou dětská mozková obrna. Dlouhodobě pracovala v zahraničí jako poradce rané péče a posléze jako ředitelka Institutu rané péče a speciální pedagogiky v Grazu.

Jejím motem je: „K cíli vede vždy cesta, třebaže některá oklikou“.

 

Mgr. Petra Štaffová

vedoucí pobočky

Tel.: 770 146 092

vedouci.praha@ranapece.cz

Petra vystudovala obor Sociální práce a politika na Univerzitě Karlově a o ranou péči se začala zajímat již při psaní bakalářské práce,

díky které se stala ve Společnosti pro ranou péči nejprve dobrovolnicí a posléze i poradkyní rané péče, kterou vykonávala poslední čtyři roky.

Aktuálně vede tým poradkyň a zaměřuje se na rozvoj pobočky.

 

Mgr. Iveta Hofová

poradkyně rané péče

Tel.: 778 413 966

iveta.hofova@ranapece.cz

Iveta vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a dále si rozšířila vzdělání sociálního pracovníka. Své předešlé zkušenosti získala aktivizační prací se seniory.

Dále v Centru provázení, kde pracovala jako krizový intervent pro rodiny s dětmi se vzácnými onemocněními.

A proto se i v rané péči věnuje podpoře rodinám s dětmi s nejasnou prognózou či závažnou diagnózou.

 

Mgr. Jitka Holubová, Dis.

instruktorka stimulace zraku, poradkyně rané péče

Tel.: 773 071 083

jitka.holubova@ranapece.cz

Jitka vystudovala fyzioterapii na Vyšší odborné škole v Praze. Již tam se zajímala o oblast práce s lidmi se zdravotním znevýhodněním.

Následně vystudovala obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených (FTVS, UK), kde se aktivněji věnovala tématu aktivního života lidí se zrakovým omezením.  I v rané péči se na tuto oblast zaměřuje a stala se instruktorkou stimulace zraku.

 

Bc. Jana Plecová

metodik, poradkyně rané péče

Tel: 776 158 935

jana.plecova@ranapece.cz

Jana již během studia na střední zdravotnické škole pracovala s dětmi se zdravotním a mentálním postižením. Následně vystudovala sociální pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Po vysoké škole začala pracovat jako zdravotní sestra v nemocnici. Po nějakém čase se však rozhodla vrátit do oblasti sociálních služeb a pomoci dětem se znevýhodněním a jejich rodinám.

V rané péči může uplatnit veškeré poznatky, které získala nejen díky svému studiu, ale i pracovním zkušenostem ve zdravotnictví.

 

Mgr. Tereza Máčalová

poradkyně rané péče

Tel: 771 252 481

tereza.macalova@ranapece.cz

Tereza vystudovala obor Sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a dále si rozšířila vzdělání o specializaci výchovného poradenství na Univerzitě Palackého v Olomouci.

V rámci školních praxí si měla možnost vyzkoušet práci v mnoha zařízeních, kde získala vhled a zkušenosti do svého profesního života. Mimo jiné měla možnost pracovat v Denním stacionáři, kde se starala o dospělé osoby s různým zdravotním i mentálním postižením.

Od počátku studia věděla, že chce pracovat s dětmi. Během magisterského studia se proto více zaměřila na práci s ohroženými dětmi a rodinami v jejich přirozeném prostředí. Důležitá je pro ni práce, která má smyl, proto se rozhodla začít svou cestu v rané péči, kde může uplatnit svou znalost ze sociální i pedagogické oblasti.

Bc. Petra Misálová

poradkyně rané péče

Tel: 777 367 249

petra.misalova@ranapece.cz

Petra vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Následně pracovala jako průvodce ve speciální mateřské škole zaměřené na děti s ADHD, ale i PAS a dalšími specifiky. 

Do rané péče přichází také se zkušeností práce asistenta pedagoga na gymnáziu s vícero inkludovanými žáky. 

Ing. Darina Dostálová

koordinátorka

Tel: 777 235 630

centrum@ranapece.cz

Darina vystudovala Vysokou školu ekonomickou a poté si odskočila na tři roky do Austrálie poznat svět a naučit se pořádně anglicky. Čísla ovšem nejsou její doménou a tak se věnovala dlouhou dobu personalistice a vyhledávání vhodných kandidátů z oblasti financí. Po delší době začala hledat pracovní uplatnění, které ji dává větší smysl. Pozice koordinátorky nabízí různorodost, kreativitu a komunikaci s lidmi, vše co ji baví a naplňuje. Další velkým plusovým bodem pro ni je smysluplnost a zaměření rané péče.

 

Ing. Lenka Krejbichová

finanční koordinátorka

Tel: 777 067 908

lenka.krejbichova@ranapece.cz

Lenka vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor Finance. Poté pracovala v občanském sdružení Zdravotní klaun, kde zajišťovala chod organizace, včetně financí a zajištění pravidelných návštěv zdravotních klaunů u malých dětí v nemocnicích po celé ČR. Z Klaunů si odskočila na sedm let do Austrálie, kde pracovala pro telekomunikační společnost jako finanční manažer.

„Po mateřské dovolené jsem měla to štěstí, že mi byla nabídnuta pozice finanční koordinátorky ve Společnosti pro ranou péči. S návratem do neziskového sektoru jsem neváhala ani chvíli. Není to jen práce, která dává smysl, ale pocit, že někomu můžu pomoci, je pro mě pohlazením.“

 

Ing. Magdalena Růžková

fundraiserka

Tel.: 777 846 990

magdalena.ruzkova@ranapece.cz

Magdalena absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Poté pracovala v nadnárodních korporacích ve financích.

Následně organizovala české a mezinárodní lékařské i vědecké konference. Poslední pracovní zastávkou bylo odd. sponzoringu v bance.

Po mateřské dovolené se 3 dětmi se její cesta protkala s ranou péčí, kde působí jako fundraiser. Pomáhá vytvářet pevné finanční zázemí pro organizaci proto, aby se raná péče dostala ke všem rodinám, které si je i přes různá zdravotní omezení svých dětí přejí vychovávat doma.