PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.

Ředitelka pobočky

Tel.: 777 234 036

reditelka.praha@ranapece.cz

Jitka vystudovala speciální pedagogiku na Karlově univerzitě v Praze. Doktorská studia dělala se zaměřením na problematiku rané péče.

Profesně se věnovala především dětem s kombinovaným postižením a s diagnózou dětská mozková obrna. Dlouhodobě pracovala v zahraničí jako poradce rané péče a posléze jako ředitelka Institutu rané péče a speciální pedagogiky v Grazu.

Jejím motem je: „K cíli vede vždy cesta, třebaže některá oklikou“.

 

Mgr. Petra Štaffová

Vedoucí pobočky, metodička

Tel.: 770 146 092

vedouci.praha@ranapece.cz

Petra vystudovala obor Sociální práce a politika na Univerzitě Karlově a o ranou péči se začala zajímat již při psaní bakalářské práce,

díky které se stala ve Společnosti pro ranou péči nejprve dobrovolnicí a posléze i poradkyní rané péče, kterou vykonávala poslední čtyři roky.

Aktuálně vede tým poradkyň a zaměřuje se na rozvoj pobočky.

 

Mgr. Hana Janurová

Instruktorka stimulace zraku

Tel.: 778 405 859

hana.janurova@ranapece.cz

Hanka se během studia speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně dostala jako dobrovolník na týdenní pobyt s rodinami s ranou péči, kde jí tato služba nadchla.

Než nastoupila jako poradkyně rané péče do brněnské pobočky Společnosti pro ranou péči, ještě rok pracovala v Autistické škole. V roce 2013 se vrátila do rodných Jižních Čech

a od té doby pracuje pro českobudějovickou pobočku. Změna a zkušenost s další pobočkou, tentokrát pražskou, přišla po absolvování ročního kurzu Zrakového terapeuta.

Od 2018 kombinuje práci poradce rané péče v ČB a zrakové terapeutky v Praze.

 

Mgr. Iveta Hofová

Poradkyně rané péče

Tel.: 778 413 966

iveta.hofova@ranapece.cz

Iveta vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a dále si rozšířila vzdělání sociálního pracovníka. Své předešlé zkušenosti získala aktivizační prací se seniory.

Dále v Centru provázení, kde pracovala jako krizový intervent pro rodiny s dětmi se vzácnými onemocněními.

A proto se i v rané péči věnuje podpoře rodinám s dětmi s nejasnou prognózou či závažnou diagnózou.

 

Bc. Daniela Hartlová

Poradkyně rané péče

Tel.: 778 476 588

daniela.hartlova@ranapece.cz

Daniela je speciální pedagog. Vystudovala speciální pedagogiku na Vysoké škole Jana Ámose Komenského v Praze.

Dlouhodobě se věnovala výrobě vhodných vzdělávacích a kompenzačních pomůcek pro děti se zrakovým postižením v integraci.

Dále pracovala s lidmi s mentálním znevýhodněním a na neurorehabilitační klinice. V rané péči se zaměřuje zejména na senzorickou integraci a snoezelen.

 

Mgr. Jitka Holubová, Dis.

Poradkyně rané péče

Tel.: 773 071 083

jitka.holubova@ranapece.cz

Jitka vystudovala fyzioterapii na Vyšší odborné škole v Praze. Již tam se zajímala o oblast práce s lidmi se zdravotním znevýhodněním.

Následně vystudovala obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených na FTVS, UK. V rané péči se zaměřuje mimo jiné na oblast psychomotorického vývoje dětí a téma sportu bez bariér.

 

Bc. Jana Plecová

Poradkyně rané péče

Tel: 776 158 935

jana.plecova@ranapece.cz

Jana již během studia na střední zdravotnické škole pracovala s dětmi se zdravotním a mentálním postižením. Následně vystudovala sociální pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Po vysoké škole začala pracovat jako zdravotní sestra v nemocnici. Po nějakém čase se však rozhodla vrátit do oblasti sociálních služeb a pomoci dětem se znevýhodněním a jejich rodinám.

V rané péči může uplatnit veškeré poznatky, které získala nejen díky svému studiu, ale i pracovním zkušenostem ve zdravotnictví.

 

Ing. Eva Marinovová

Koordinátorka

Tel.: 777 235 630

centrum@ranapece.cz

Eva je absolventkou VŠE v Praze, 14 let pracovala pro právnickou profesní organizaci, poté se rozhodla jít do neziskového sektoru a věnovat se práci v sociální oblasti.

Je pověřená administrativou a provozem chodu kanceláře.

 

Ing. Magdalena Růžková

Fundraiserka

Tel.: 777 846 990

magdalena.ruzkova@ranapece.cz

Magdalena absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Poté pracovala v nadnárodních korporacích ve financích.

Následně organizovala české a mezinárodní lékařské a vědecké konference. Poslední pracovní zastávkou bylo odd. sponzoringu v bance.

Po mateřské dovolené se 3 dětmi se její cesta protkala s ranou péčí, kde působí jako fundraiser. Pomáhá vytvářet pevné finanční zázemí pro organizaci proto,

aby se raná péče dostala ke všem rodinám, které si i přes různá zdravotní omezení svých dětí je přejí vychovávat doma.